Nadchodzące szkolenia otwarte

10.11.2016

Kurs przygotowujący do egzaminu TOEFL

Kurs przygotowujący do egzaminu TOEFL The TOEFL® test to najbardziej prestiżowy certyfikat znajomości języka angielskiego w środowisku akademickim, uznawany przez ponad 8 500 uczelni wyższych na całym świecie. Każdego roku, do egzaminu TOEFL® przystępuje blisko milion studentów. Posiadacze certyfikatu TOEFL® to osoby, które mogą swobodnie poruszać się po całym świecie, studiować w dowolnym miejscu na Ziemi, prowadzić badania naukowe czy biegle funkcjonować w środowisku anglojęzycznym.

11.11.2016

Kurs przygotowujący do egzaminu TOEIC

Kurs ten przygotowuje do posługiwania się językiem angielskim w kontekście zawodowym.  Zawiera elementy Business English i obejmuje zagadnienia przydatne wszystkim osobom pracującym, niezależnie od branży, takie jak: podróże, oficjalna korespondencja, spotkania o charakterze służbowym, rozmowy telefoniczne itp. W trakcie kursu kształcone są wszystkie umiejętności językowe, takie jak pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie.

15.09.2016

Rekrutacja i selekcja

Celem szkolenia jest prezentacja technik rekrutacyjnych i headhunterskich niezbędnych i potrzebnych w  pozyskiwaniu najbardziej odpowiednich kandydatów dla organizacji. W trakcie szkolenia nauczysz się: Najbardziej skutecznych technik pozyskiwania pracowników, które są wykorzystywane w największych firmach rekrutacyjnych i headhunterskich. Prowadzenia wywiadu rekrutacyjnego z informacją zwrotną. Program szkolenia >>> Trener: Łukasz Radowski

18.11.2016

Profesjonalny pracownik biurowy

Profesjonalny pracownik biurowy   Trener: Zbigniew Kocik

24.11.2015

Wykorzystanie narzędzi IT w zarządzaniu czasem

Wykorzystanie narzędzi IT w zarządzaniu czasem – szkolenie przy wykorzystaniu własnego smartphona oraz/lub laptopa. Szkolenie szczególnie przydatne dla menadżerów oraz pracowników pragnących poznać nowoczesne metody organizacji pracy i zarządzania czasem oraz narzędzia elektroniczne efektywnie wspierające te procesy. Także przedstawiciele wolnych zawodów i wszystkie osoby potrzebujące konkretnych narzędzi do zapanowania nad swoim czasem i obowiązkami, znajdą w nim wsparcie w realizacji swoich celów. Sposób przeprowadzenia szkolenia… Więcej…

22.09.2015

Menedżer Telemarketingu

Menedżer Telemarketingu

9.08.2016

Menedżer doskonały

Menedżer dokonały  Trener: Łukasz Radowski

22.09.2015

Zarządzanie stresem

Zarządzanie stresem   Trener: Magdalena Ratalewska, Krzysztof Skrzak

9.08.2016

ABC przedsiębiorczości

Szkolenie ABC przedsiębiorczości   Trener: Ewa Dudała

22.09.2015

Skargi i wnioski wg. KPA

Skargi i wnioski wg. KPA   Prawnik prowadzący szkolenie: Kamil Miśtal

Komunikacja PR

Komunikacja PR   Trener: Zbigniew Kocik

18.05.2015

Skuteczna sprzedaż przez telefon

Skuteczna sprzedaż przez telefon   Trener: Błażej Olżewski

22.09.2015

Zarządzanie potencjałem zespołu

Zarządzanie potencjałem zespołu Szkolenie adresowane jest zarówno do kadry menadżerskiej, jak i pracowników pozostałych szczebli. Wskazane jest uczestnictwo osób reprezentujących różne szczeble w hierarchii zawodowej. Zadaniem szkolenia jest zintegrowanie pracowników danej firmy w obrębie tego samego szczebla, jak i w relacjach przełożony-podwładny.   Trener: Zbigniew Kocik

9.08.2016

Emisja głosu i mowa ciała

Emisja głosu i mowa ciała   Trener: Zbigniew Kocik

Profesjonalny przedstawiciel handlowy

Profesjonalny przedstawiciel handlowy   Trener: Zbigniew Kocik

Windykacja sądowa

Windykacja sądowa   Prawnik prowadzący szkolenie: Kamil Miśtal

22.09.2015

Zarządzanie konfliktem w zespole

Zarządzanie konfliktem w zespole

9.08.2016

Kurs rachunkowości

Kurs rachunkowości 

Podatki od A-Z

Szkolenie podatki od A-Z

Techniki sprzedaży

Techniki sprzedaży

Mobbing – przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy

Mobbing – przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy

22.09.2015

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

9.08.2016

Negocjacje w procesach handlowych

Negocjacje w procesach handlowych

Mediacje

Mediacje

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna 

Wizerunek i etykieta w biznesie

Wizerunek i etykieta w biznesie

KIM JESTEŚMY

SZKOLENIA ŁÓDŹ jest łódzką firmą szkoleniową świadczącą usługi dla klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Firma zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod nr 2.10/00061/2010, członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, posiadacz certyfikatu Rzetelna Firma, akredytowany ośrodek egzaminacyjny ETS.

Od 29.10.2013 r. jesteśmy Akademią Edukacyjną VCC i Partnerem Egzaminacyjnym VCC.

Layer 9 Layer 8 Layer 11 Layer 13 Layer 10