Nadchodzące szkolenia otwarte

20.01.2017

Szkolenie z zakresu obsługi klienta – Wielokulturowa chwila prawdy

Szkolenie z zakresu obsługi klienta – Wielokulturowa chwila prawdy Jest to szkolenie jest prowadzone w języku polskim, z wyjątkiem zajęć praktycznych, które są prowadzone w języku angielskim. Materiały, filmy i materiały informacyjne są w języku polskim lub angielskim. Zarys programu: Nawet jeśli staniemy się świadomi naszych własnych uprzedzeń kulturowych, stereotypy które nosimy w sobie wciąż wpływają bezpośrednio na model komunikacji wybierany przy podejmowaniu pierwszych… Więcej…

18.01.2016

Skargi i wnioski wg. KPA

Skargi i wnioski wg. KPA Grupę docelową szkolenia stanowią pracownicy urzędów administracji publicznej (w tym urzędów skarbowych i ZUS), pracownicy kancelarii prawnych, pracownicy sądów i prokuratur a także Policji (jednostki różnego szczebla). Szkolenie kierowane jest także do pracowników organów ochrony zdrowia. CELE SZKOLENIA Celem szkolenia jest analiza przepisów KPA – dział Skargi i wnioski wraz z przepisami wykonawczymi. Prawnik prowadzący szkolenie: Kamil Miśtal

18.01.2017

Komunikacja PR

Komunikacja PR Szkolenie adresowane jest do sprzedawców, menedżerów, rzeczników prasowych oraz dla osób, zajmujących się szeroko rozumianym Public Relations. CELE SZKOLENIA Poznanie form pracy, pozwalających uruchomić własny potencjał twórczy słuchaczy, rozbudzający ich kreatywność. Poznanie strategii i narzędzi PR. Poznanie nowoczesnych technologii komunikowania. Nabycie umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej. Ćwiczenie umiejętności analizy i doskonalenia indywidualnych stylów występowania na forum. Rozwijanie umiejętności dostosowania… Więcej…

18.05.2015

Skuteczna sprzedaż przez telefon

Skuteczna sprzedaż przez telefon   Trener: Błażej Olżewski

22.09.2015

Zarządzanie potencjałem zespołu

Zarządzanie potencjałem zespołu Szkolenie adresowane jest zarówno do kadry menadżerskiej, jak i pracowników pozostałych szczebli. Wskazane jest uczestnictwo osób reprezentujących różne szczeble w hierarchii zawodowej. Zadaniem szkolenia jest zintegrowanie pracowników danej firmy w obrębie tego samego szczebla, jak i w relacjach przełożony-podwładny.   Trener: Zbigniew Kocik

9.08.2016

Emisja głosu i mowa ciała

Emisja głosu i mowa ciała   Trener: Zbigniew Kocik

Profesjonalny przedstawiciel handlowy

Profesjonalny przedstawiciel handlowy   Trener: Zbigniew Kocik

Windykacja sądowa

Windykacja sądowa   Prawnik prowadzący szkolenie: Kamil Miśtal

22.09.2015

Zarządzanie konfliktem w zespole

Zarządzanie konfliktem w zespole

9.08.2016

Kurs rachunkowości

Kurs rachunkowości 

Podatki od A-Z

Szkolenie podatki od A-Z

Techniki sprzedaży

Techniki sprzedaży

Mobbing – przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy

Mobbing – przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy

22.09.2015

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

9.08.2016

Negocjacje w procesach handlowych

Negocjacje w procesach handlowych

Mediacje

Mediacje

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna 

Wizerunek i etykieta w biznesie

Wizerunek i etykieta w biznesie

KIM JESTEŚMY

SZKOLENIA ŁÓDŹ jest łódzką firmą szkoleniową świadczącą usługi dla klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Firma zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod nr 2.10/00061/2010, członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, posiadacz certyfikatu Rzetelna Firma, akredytowany ośrodek egzaminacyjny ETS.

Od 29.10.2013 r. jesteśmy Akademią Edukacyjną VCC i Partnerem Egzaminacyjnym VCC.

Layer 9 Layer 8 Layer 11 Layer 13 Layer 10