Nadchodzące szkolenia otwarte

10.11.2016

Kurs przygotowujący do egzaminu TOEFL

Kurs przygotowujący do egzaminu TOEFL The TOEFL® test to najbardziej prestiżowy certyfikat znajomości języka angielskiego w środowisku akademickim, uznawany przez ponad 8 500 uczelni wyższych na całym świecie. Każdego roku, do egzaminu TOEFL® przystępuje blisko milion studentów. Posiadacze certyfikatu TOEFL® to osoby, które mogą swobodnie poruszać się po całym świecie, studiować w dowolnym miejscu na Ziemi, prowadzić badania naukowe czy biegle funkcjonować w środowisku anglojęzycznym.

11.11.2016

Kurs przygotowujący do egzaminu TOEIC

Kurs ten przygotowuje do posługiwania się językiem angielskim w kontekście zawodowym.  Zawiera elementy Business English i obejmuje zagadnienia przydatne wszystkim osobom pracującym, niezależnie od branży, takie jak: podróże, oficjalna korespondencja, spotkania o charakterze służbowym, rozmowy telefoniczne itp. W trakcie kursu kształcone są wszystkie umiejętności językowe, takie jak pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie.

15.11.2016

Rekrutacja i selekcja

Celem szkolenia jest prezentacja technik rekrutacyjnych i headhunterskich niezbędnych i potrzebnych w  pozyskiwaniu najbardziej odpowiednich kandydatów dla organizacji. W trakcie szkolenia nauczysz się: Najbardziej skutecznych technik pozyskiwania pracowników, które są wykorzystywane w największych firmach rekrutacyjnych i headhunterskich. Prowadzenia wywiadu rekrutacyjnego z informacją zwrotną. Program szkolenia >>> Trener: Łukasz Radowski

17.11.2016

Cross Cultural Relations for Customer Service

CROSS-CULTURAL RELATIONS FOR CUSTOMER SERVICE Stop worrying about foreign customer service interactions and start enjoying them This training aims to make you more open and flexible to new ideas in communication studies and multicultural soft-skills that can make the job of foreign customer service both pleasurable and easy.  When providing customer service across cultures misunderstandings are common… Więcej…

18.11.2016

Profesjonalny pracownik biurowy

Profesjonalny pracownik biurowy   Trener: Zbigniew Kocik

24.11.2015

Wykorzystanie narzędzi IT w zarządzaniu czasem

Wykorzystanie narzędzi IT w zarządzaniu czasem – szkolenie przy wykorzystaniu własnego smartphona oraz/lub laptopa. Szkolenie szczególnie przydatne dla menadżerów oraz pracowników pragnących poznać nowoczesne metody organizacji pracy i zarządzania czasem oraz narzędzia elektroniczne efektywnie wspierające te procesy. Także przedstawiciele wolnych zawodów i wszystkie osoby potrzebujące konkretnych narzędzi do zapanowania nad swoim czasem i obowiązkami, znajdą w nim wsparcie w realizacji swoich celów. Sposób przeprowadzenia szkolenia… Więcej…

12.10.2016

Szkolenie z zakresu obsługi klienta – Wielokulturowa chwila prawdy

Szkolenie z zakresu obsługi klienta – Wielokulturowa chwila prawdy Jest to szkolenie jest prowadzone w języku polskim, z wyjątkiem zajęć praktycznych, które są prowadzone w języku angielskim. Materiały, filmy i materiały informacyjne są w języku polskim lub angielskim. Zarys programu: Nawet jeśli staniemy się świadomi naszych własnych uprzedzeń kulturowych, stereotypy które nosimy w sobie wciąż wpływają bezpośrednio na model komunikacji wybierany przy podejmowaniu pierwszych… Więcej…

22.09.2015

Menedżer Telemarketingu

Menedżer Telemarketingu

9.08.2016

Menedżer doskonały

Menedżer dokonały  Trener: Łukasz Radowski

22.09.2015

Zarządzanie stresem

Zarządzanie stresem   Trener: Magdalena Ratalewska, Krzysztof Skrzak

9.08.2016

ABC przedsiębiorczości

Szkolenie ABC przedsiębiorczości   Trener: Ewa Dudała

22.09.2015

Skargi i wnioski wg. KPA

Skargi i wnioski wg. KPA   Prawnik prowadzący szkolenie: Kamil Miśtal

Komunikacja PR

Komunikacja PR   Trener: Zbigniew Kocik

18.05.2015

Skuteczna sprzedaż przez telefon

Skuteczna sprzedaż przez telefon   Trener: Błażej Olżewski

22.09.2015

Zarządzanie potencjałem zespołu

Zarządzanie potencjałem zespołu Szkolenie adresowane jest zarówno do kadry menadżerskiej, jak i pracowników pozostałych szczebli. Wskazane jest uczestnictwo osób reprezentujących różne szczeble w hierarchii zawodowej. Zadaniem szkolenia jest zintegrowanie pracowników danej firmy w obrębie tego samego szczebla, jak i w relacjach przełożony-podwładny.   Trener: Zbigniew Kocik

9.08.2016

Emisja głosu i mowa ciała

Emisja głosu i mowa ciała   Trener: Zbigniew Kocik

Profesjonalny przedstawiciel handlowy

Profesjonalny przedstawiciel handlowy   Trener: Zbigniew Kocik

Windykacja sądowa

Windykacja sądowa   Prawnik prowadzący szkolenie: Kamil Miśtal

22.09.2015

Zarządzanie konfliktem w zespole

Zarządzanie konfliktem w zespole

9.08.2016

Kurs rachunkowości

Kurs rachunkowości 

Podatki od A-Z

Szkolenie podatki od A-Z

Techniki sprzedaży

Techniki sprzedaży

Mobbing – przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy

Mobbing – przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy

22.09.2015

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

9.08.2016

Negocjacje w procesach handlowych

Negocjacje w procesach handlowych

Mediacje

Mediacje

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna 

Wizerunek i etykieta w biznesie

Wizerunek i etykieta w biznesie

KIM JESTEŚMY

SZKOLENIA ŁÓDŹ jest łódzką firmą szkoleniową świadczącą usługi dla klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Firma zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod nr 2.10/00061/2010, członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, posiadacz certyfikatu Rzetelna Firma, akredytowany ośrodek egzaminacyjny ETS.

Od 29.10.2013 r. jesteśmy Akademią Edukacyjną VCC i Partnerem Egzaminacyjnym VCC.

Layer 9 Layer 8 Layer 11 Layer 13 Layer 10