Data: 07.11.2017

Liczba godzin: 5

Lokalizacja: Łódź

Uczestnicy różnego rodzaju grup pracowniczych i zespołów projektowych, także zatrudnieni w korporacjach. Pracujący w warunkach wyższego poziomu stresu. Osoby odczuwające rosnący poziom napięcia psychicznego i rejestrujące u siebie objawy wypalenia zawodowego. Ci, którzy zamierzają poprawić własną efektywność pracy, osiągnąć lepsze rezultaty i wzmocnić umiejętności dobrego porozumiewania się.

Szczegóły–>

Prowadzący: Zbigniew Kocik