Data: 03.04.2018

Liczba godzin: 6

Lokalizacja: Łódź

Ochrona danych osobowych w praktyce

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • 25 maja 2018r. – ważna data dla przedsiębiorców, samorządów, jednostek organizacyjnych gminy.
  • Zakres stosowania nowych przepisów.
  • Kierunki zmian w związku z nowym rozporządzeniem RODO.
  • Nowe uprawnienia osób, których dane są przetwarzane: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych.
  • Nowe zasady pozyskiwania klauzuli zgody.
  • Wysokie kary pieniężne za brak realizacji postanowień RODO.
  • Czego nie trzeba będzie robić po 25 maja 2018r.