Data: 04.06.2018

Liczba godzin: 5

Lokalizacja: Łódź

 1. Wypalenie zawodowe:
 • Wypalenie zawodowe jako problem indywidualny i społeczny
 • Wielowymiarowy model wypalenia zawodowego: Czym jest wypalenie?
 • Egzystencjalny model wypalenia zawodowego: Aby się wypalić, trzeba najpierw płonąć!
 • Wypalenie w perspektywie poznawczej: Sytuacja jest tak trudna, jaką ją postrzegasz
 • Symptomy i przebieg wypalenia zawodowego
 • Stres zawodowy i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela
 • Profilaktyka zjawiska wypalenia zawodowego
 1. Rola i znaczenie motywacji:
 • Motywatory
 • Sprawność działania a intensywność motywacji
 • Proces motywacji – prawidłowości
 • Teorie motywacji
 • Autoanaliza

Trener: Magdalena Ratalewska