AKREDYTACJE

NASZE AKREDYTACJE

•   SZKOLENIA ŁÓDŹ CENTRUM KSZTAŁCENIA

Z dniem 1 marca 2015 r. uzyskaliśmy wpis do Rejestru Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonego przez Wydział Edukacji UMŁ i staliśmy się Centrum Kształcenia.

Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych 001

•    STATUS AKADEMII EDUKACYJNEJ VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE

W 2013 roku nawiązaliśmy współpracę z Fundacją VCC. Od 29.10.2013 r. jesteśmy Akademią Edukacyjną VCC uprawnioną do prowadzenia kursów modułowych New Competence, Select Competence oraz Language Competence.

Certyfikat Partner 001

•    STATUS PARTNERA EGZAMINACYJNEGO VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE

Z dniem 29 października 2009 r. staliśmy się Partnerem Egzaminacyjnym VCC i jesteśmy uprawnieni do przeprowadzania egzaminów zgodnych ze standardem VCC.

Certyfikat partner 2015 001

•    CERTYFIKAT RZETELNA FIRMA

Od wielu lat uczestniczymy w programie Rzetelna Firma prowadzonym przez Krajowy Rejestr Długów co dodatkowo potwierdza naszą wiarygodność.

Certificate RZF PL-page-0

•    CZŁONKOSTWO W PAŃSTWOWEJ IZBIE FIRM SZKOLENIOWYCH

Od 15 marca 2010 r. należymy do branżowej organizacji szkoleniowej PIFS. Aktywnie uczestniczymy w spotkaniach Izby monitorując zmiany zachodzące na rynku szkoleniowym.

pifs zas
•    CZŁONKOSTWO W BRITISH POLISH CHAMBER OF COMMERCE
W sierpniu 2014 r. zostaliśmy włączeni w poczet członków Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej. W ramach działalności 13 kwietnia 2015 r. współorganizowaliśmy spotkanie Grupy Roboczej dotyczące efektywnej komunikacji w międzynarodowych firmach zatytułowane ‘Multicultural awareness and business communication in Poland’. Naszą firmę na spotkaniu reprezentował Tim Bridgman.

BP

 • WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI
Od 2010 roku widniejemy w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

potwierdzenie_wpisu wup