ASPEKTY PRAWA CYWILNEGO I HANDLOWEGO WINDYKACJI

ASPEKTY PRAWA CYWILNEGO I HANDLOWEGO WINDYKACJI
 • Szkolenie adresowane jest do osób zawodowo egzekwujących należności oraz nadzorujących w firmie egzekwowanie należności od kontrahentów.
 • Równocześnie program zakłada wsparcie pracy przedstawicieli handlowych i regionalnych w skutecznej pracy sprzedażowej, finalizowanej terminowym wpływem należności.
 • Szkolenie prawno – windykacyjne skierowane jest również do osób nie będących prawnikami, które potrzebują w swojej pracy wiedzy prawniczej w szczególności:
  • pracowników wewnętrznych działów windykacji,
  • pracowników działów księgowości i działów finansowych.
CELE SZKOLENIA
  • Przekazanie uczestnikom szkolenia informacji merytorycznych z zakresu postępowania egzekucyjnego.
  • Dostarczenie informacji jak efektywnie współpracować z komornikiem oraz weryfikować jego działania.
  • Ograniczenie w firmie trudności z przepływem finansowym.
W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ 
 • Standardów prowadzenia skutecznych rozmów dotyczących egzekwowania zaległych należności.
 • Technik prowadzenia rozmów telefonicznych dotyczących spłaty zobowiązań.
 • Formułowania efektywnych tekstów ponagleń i wezwań monitorujących spłaty zobowiązań klientów wobec firmy.

Najważniejsze zagadnienia szkolenia

 • Prawo umów – zasady ogólne.
 • Prawo handlowe – odpowiedzialność przedsiębiorców.
 • Odpowiedzialność w spółkach prawa handlowego za zobowiązania spółki.
 • Odpowiedzialność współmałżonka za długi.
 • Wyzbycie się majątku przez dłużnika (skarga pauliańska, odpowiedzialność karna dłużnika).

Zapraszamy do kontaktu

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań