BEZPIECZNE SPOTKANIA BIZNESOWE

BEZPIECZNE SPOTKANIA BIZNESOWE
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wszystkich szczebli pragnących zapoznać się z podstawową wiedzą na temat ochrony informacji w firmie w kontekście organizacji spotkań, zebrań, konferencji etc. Szkolenie trwa 2 dni – 14 godzin.
 CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z podstawowymi zasadami planowania, organizacji i obsługi minimalizującymi ryzyko

ujawnienia faktu spotkania / uczestników spotkania / omawianych spraw

 W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ 
 • Jakie są rodzaje poufnych spotkań biznesowych oraz  przyczyny organizacji spotkań biznesowych w warunkach całkowitego lub częściowego zakonspirowania?
 • Zasad organizacji bezpiecznego (poufnego) spotkania.
 • Jakie są  potencjalne źródła zagrożeń?
 • Jakie urządzenia technik inwigilacji są wykorzystywane w jaki sposób?
 • Podstawowych zasad zachowania minimalizującego ryzyko dekonspiracji, a wśród nich:
 • Zasad bezpiecznego prowadzenia rozmów bezpośrednich.
 • Zasad rozpoznawania symptomów działalności szpiegostwa gospodarczego.
 • Zasad bezpieczeństwa podczas kontaktów biznesowych.
 • Zasad bezpieczeństwa podczas wyjazdów służbowych (zagranicznych).
 • Zasad bezpiecznego używania telefonów komórkowych oraz laptopów.
 • Zasad stosowania sprzętu zabezpieczającego.
 • Zasad bezpieczeństwa informacji na stanowisku pracy.
 • Zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i poczty elektronicznej.

 

Dołącz do nas. Czekamy.

Zapraszamy do kontaktu

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.