Certyfikacja językowych kompetencji zawodowych VCC

Certyfikacja językowych kompetencji zawodowych VCC

Jednym z najważniejszych elementów europejskiej polityki edukacyjnej na najbliższe lata jest wdrożenie we wszystkich krajach członkowskich strategii uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning), wypracowanie jednolitych narzędzi do porównywania kwalifikacji oraz położenie nacisku na formalne, pozaformalne i nieformalne kształcenie zawodowe.

Wychodząc naprzeciw tym kierunkom polityki edukacyjnej UE, SZKOLENIA ŁÓDŹ angażuje się w propagowanie nowego systemu kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych VCC (Vocational Competence Certificate), którego idea powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy oraz umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy. Dostarczamy materiałów edukacyjnych zgodnych z Europejską Ramą Kwalifikacji Zawodowych. Zdobycie certyfikatu VCC w zakresie języka obcego plus posiadane przez kursanta kwalifikacje zawodowe dają możliwość zatrudnienia w wyuczonym zawodzie w krajach Unii Europejskiej

Nasze kursy językowe adresowane są do osób posiadających uprawnienia zawodowe w danym zawodzie lecz nie posiadających certyfikatu VCC i pragnących go zdobyć.

Aby otrzymać certyfikat VCC Select Competences należy zdać egzamin teoretyczny oraz egzamin praktyczny. Egzamin teoretyczny odbywa się przy wykorzystaniu systemu egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa, w zależności od specyfiki modułu – od 30 do 90 minut, obejmuje minimum 30 pytań testowych. Egzamin praktyczny odbywa się przed akredytowaną komisją egzaminacyjną. Polega on na wykonywaniu praktycznych zadań przez egzaminowanego. Czas egzaminu wynosi 30 – 90 minut, a liczba zadań i stopień ich złożoności zależy od specyfiki modułu.
Kursy językowe przygotowujące do certyfikatu VCC:

Język angielski dla logistyka/spedytora

Język angielski dla pracowników biurowych

Język angielski dla opiekunów dziecięcych

Język angielski dla przedstawicieli handlowych

Język angielski dla grafików

Język niemiecki dla opiekunów osób starszych

Kontakt:

e-mail: vcc@szkolenia-lodz.com

tel.kom. +48 789 415 060 (pon – pt. w godz. 8.00 – 16.00)

tel.kom. +48 797 498 073 (pon – pt. w godz. 8.00 – 16.00)