CERTYFIKACJA VCC

Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych.

Idea VCC powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy. Pozostaje w zgodzie z krajowymi i europejskimi standardami i wytycznymi w zakresie kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji.

Jaką ścieżkę certyfikacji zawodowej Ty wybierzesz?

System VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu  – ścieżka New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy – Select Competences. Jednym z elementów systemu jest unikalny w skali kraju System Aktywizacji Zawodowej VCC, którego głównym celem jest doprowadzenie do efektywnego zatrudnienia.

Szkolenia 

Szkolenia prowadzone są przez akredytowane Akademie Edukacyjne, natomiast walidacja kompetencji zawodowych, pozwalających na uzyskanie certyfikatu VCC jest prowadzona poprzez system egzaminów zewnętrznych za pośrednictwem Partnerów Egzaminacyjnych.

Działalność Fundacji VCC koncentruje się wokół teoretycznych i metodologicznych aspektów ustawicznego kształcenia zawodowego oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych, szczególnie w systemie pozaformalnym i nieformalnym.

Szkolenia w ramach certyfikacji VCC prowadzone są na autoryzowanych podręcznikach.

Certyfikat VCC 

Jest dokumentem potwierdzającym nabyte kwalifikacje. Uzyskanie certyfikatu jest możliwe po weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się, poprzez system egzaminów teoretycznych oraz praktycznych.

VCC-FUNDACJA_certyfikat_ELDERLY-CARER_2016

CERTYFIKAT VCC zawiera następujące informacje:      

 • imię i nazwisko posiadacza certyfikatu,
 • nazwę zawodu,
 • numer identyfikujący wydany certyfikat,
 • wynik egzaminu,
 • datę i miejsce wydania certyfikatu,
 • logo Europass.

Suplement VCC 

Suplement jest uzupełnieniem certyfikatu VCC. Wydawany jest w języku narodowym posiadacza certyfikatu, na prośbę certyfikowanego również w języku obcym. Zawiera precyzyjne informacje, które nie są podane na certyfikacie, a tworzą z nim spójną całość. Suplement zawiera następujące informacje:

 • nazwa certyfikatu,
 • nazwa certyfikatu w języku oryginału,
 • profil umiejętności i kompetencji,
 • podstawa wydania certyfikatu,
 • skala ocen,
 • przebieg kształcenia zakończonego uzyskaniem certyfikatu,
 • wykaz efektów uczenia się.
Bez tytułu

Wzór suplementu VCC

Suplement do certyfikatu VCC oparty jest na strukturze dokumentu wspólnego dla wszystkich krajów UE Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.

Słów kilka o FUNDACJI VCC

Fundacja VCC prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji z wykorzystaniem zasobów kapitału intelektualnego.

Działalność Fundacji VCC koncentruje się wokół teoretycznych i metodologicznych aspektów ustawicznego kształcenia zawodowego oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych, szczególnie w systemie pozaformalnym i nieformalnym.
Głównym zadaniem Fundacji VCC jest obserwacja i analiza trendów i zmian zachodzących na rynku pracy oraz badanie zapotrzebowania na określone kwalifikacje. Fundacja VCC jest promotorem koncepcji uczenia się przez całe życie, kształcenia ustawicznego i mobilności zawodowej. Poprzez organizowanie konsultacji, konferencji czy debat społecznych bezpośrednio wpływa na ich rozwój, promocję i upowszechnienie.

Wynikiem prac Fundacji jest jednolity system kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych – system VCC (Vocational Competence Certificate), którego Fundacja jest właścicielem i operatorem. 

Główne zadania Fundacji VCC:

 • monitorowanie potrzeb światowego rynku pracy, tendencji i zmian na nim zachodzących,
 • monitorowanie zapotrzebowania na nowe zawody i kwalifikacje,
 • określanie kwalifikacji dla nowo powstałych zawodów,
 • testowanie i implementacja nowych rozwiązań w zakresie kształcenia zawodowego,
 • wskazywanie kierunków i metod kształcenia zawodowego w systemie pozaformalnym i nieformalnym,
 • certyfikowanie kwalifikacji w sposób ujednolicony, zgodny z krajowymi i unijnymi wytycznymi w tym zakresie,
 • promocja mobilności zawodowej pracowników,
 • promocja uczenia się przez całe życie.

 Podnieś swoje kwalifikacje z nami!

 • jeśli chcesz podwyższyć albo zaktualizować nabyte kwalifikacje;
 • jeśli chcesz nabyć nowy zawód

My, jako Partner Egzaminacyjny VCC oraz Akademia Edukacyjna VCC możemy pomóc zrealizować Twoje marzenia!

Napisz do nas:

SZKOLENIA ŁÓDŹ Centrum Kształcenia

biuro@szkolenia-lodz.com