CYWILNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

CYWILNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
Grupę docelową szkolenia stanowią pracownicy urzędów administracji publicznej (w tym urzędów skarbowych i ZUS) w oddziałach egzekucji, pracownicy kancelarii prawnych, reprezentujących swoich klientów w sprawach windykacji należności, pracownicy wydziałów egzekucji banków, firm i przedsiębiorstw publicznych. Szkolenie kierowane jest także do pracowników kadr i płac w zakresie, w jakim zobowiązani są do stosowania przepisów o dokonywaniu potrąceń ze świadczeń pracowniczych.
CELE SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z poszczególnymi etapami postępowania egzekucyjnego po przeprowadzeniu procesu sądowego. Ponadto uczestnicy szkolenia poznają najnowsze zmiany kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania egzekucyjnego.
W TRAKCIE  SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ
  • Jak postępować na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego po przeprowadzeniu procesu sądowego?

Najważniejsze zagadnienia szkolenia

  • Organy uprawnione do prowadzenia egzekucji.
  • Prawne form podejmowanych działań przez firmy windykacyjne.
  • Charakterystyka tytułów egzekucyjnych.
  • Etapy postępowania egzekucyjnego oraz kwestie wpadkowe – zawieszenie i umorzenie postępowania.
  • Przepisy dotyczące przebiegu egzekucji oraz sposobów ich rozstrzygnięcia.
  • Środki prawne przysługujące stronom postępowania.
  • Porównane – postępowanie egzekucyjne cywilne z postępowaniem egzekucyjnym w administracji.
  • Teoria egzekucji, poparta przykładami z praktyki i orzecznictwa sądowego

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.

Zapraszamy do kontaktu