ETYKIETA W PRACY BIUROWEJ

ETYKIETA W PRACY BIUROWEJ
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę o  podstawowych zasadach biurowego savoir-vivre’u w kontekście kontaktów ze współpracownikami, przełożonymi oraz klientem.
CELE SZKOLENIA
  • Zdobycie umiejętności wykreowania profesjonalnego wizerunku.
  • Zdobycie umiejętności stosowania zasad etykiety w kontaktach z klientem, zarówno bezpośrednich jak i telefonicznych oraz przy użyciu poczty elektronicznej.
  • Zdobycie umiejętności skutecznego, precyzyjnego i uprzejmego komunikowania się w kontekście komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej.
  • Zdobycie wiedzy o sposobach zachowania zgodnego z zasadami etykiety w trakcie wyjazdów służbowych oraz przyjmowania gości.
W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ
  • Budować profesjonalny wizerunek za pomocą dostosowanego do sytuacji ubioru, stylu, makijażu oraz mimiki, postawy i dystansu przestrzennego.
  • Korzystać z właściwych zasad etykiety w komunikacji z przełożonymi, współpracownikami, gośćmi.
  • Właściwych reguł komunikacji werbalnej i niewerbalnej – w tym aktywnego słuchania czy mowy ciała.
  • Zasad etykiety w kontaktach z klientem z poszanowaniem reguł asertywności.

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.

Zapraszamy do kontaktu