HR JAKO PARTNER W ZARZĄDZANIU

HR JAKO PARTNER W ZARZĄDZANIU
Pracownicy działów HR. Osoby odpowiedzialne za kadry w firmach. Pragnące świadomie budować rolę i pozycję HR Biznes Partnera.
CELE SZKOLENIA
  • Rozwój kompetencji jakie są potrzebne by być współtwórcą sukcesów a nie wykonawcą odgórnie przyjętych decyzji personalnych.
  • Zdefiniowanie HR jako partnera biznesowego.
W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ
  • Jaką rolę pełni HR we wspieraniu procesów biznesowych i jaki istnieje związek pomiędzy nimi?
  • Jak świadomy HR wpływa na zmiany i rozwój całego przedsiębiorstwa oraz na czym polega wspieranie menedżerów w procesie wdrażania zmian?
  • Roli HR we wszystkich szczeblach w organizacji.
  • Jak odpowiednim HR wpływać na optymalizację zasobów ludzkich w organizacji oraz tworzyć strategie personalne oparte o wizję rozwoju i świadomość celów.

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.

Zapraszamy do kontaktu