INTEGRACJA

Pod pojęciem integracja znajdziemy między innymi według Słownika PWN, następujące znaczenie – „proces tworzenia się całości z części”. Dodatkowo, jest to „proces scalania się, zachodzący na różnych szczeblach społecznych”.

Integracja pracowników jest wykorzystywana w firmach przede wszystkim po to, aby stworzyć dobrze zgrany zespół, który będzie miał wspólny cel- rozwój firmy. Na szczęście coraz więcej pracodawców zdaje sobie sprawę, że dobrze zgrany zespół przekłada się na realne zyski dla przedsiębiorstwa. Co więcej jest to tak zwana strategia team building. Strategia ta jest stosowana głównie w wielkich międzynarodowych korporacjach, gdzie bardzo ważne są tzw. wyjścia teamowe, które mają na celu zbudowanie lepszej integracji zespołu.

Jak sprawić, żeby grupa, która składa się z bardzo różnych oraz obcych sobie ludzi, była zintegrowana i potrafiła wspólnie pracować bez komplikacji oraz sporów?

Po pierwsze manager powinien zadbać o pozytywne relacje między pracownikami. Bynajmniej ważne są tutaj cechy „dobrego przywódcy”, który kieruje grupą. Przede wszystkim są to: zdolność rozwiązywania sporów oraz kłótni, których na pewno niestety, nie uda się uniknąć, oraz dodatkowo brak stronniczości. Zdecydowanie każdy przełożony powinien traktować swoich pracowników na równi, nikogo nie może dyskryminować ani poniżać. Dodatkowo w przypadku nowych pracowników manager powinien zadbać o ich szybką adaptację w grupie.

Oprócz tego coraz popularniejsze stają się wyjścia na różne spotkania, m.in.: obiady, kolacje oraz specjalne wyjazdy integracyjne, które pozwolą pracownikom i managerom poznać się i dodatkowo spotkać w innym miejscu niż praca. Dzięki takiej integracji można np. rozładować stresujące sytuacje, ale przede wszystkim można nawiązać koleżeńskie relacje w grupie.