JAK NAPISAĆ BIZNES PLAN ?

JAK NAPISAĆ BIZNES PLAN ?
Dla wszystkich przyszłych oraz aktualnych przedsiębiorców, którzy potrzebują rzetelnej wiedzy i praktycznych umiejętności do stworzenia dobrego i skutecznego biznes planu.
CELE SZKOLENIA
  • Dostarczenie wiedzy w zakresie przygotowywania biznes planów i analiz z nim związanych.
  • Przedstawienie elementów składowych każdego biznes planu i omówienia etapów ich powstawania.
  • Uświadomienie źródeł ryzyka związanych z planowaniem w przedsiębiorstwie.
  • Zdobycie umiejętności podstawowej analizy finansowej.
  • Zdobycie praktycznej umiejętności sporządzania analiz biznesowych.
W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ
  • Czym jest biznes plan dla przedsiębiorstwa – planowanie, finansowanie, ryzyko?
  • Jaka jest struktura biznes planu?
  • Jak dokonać analizy finansowej, która pozwala określić czy dane przedsięwzięcie będzie w przyszłości rentowne i czy przedsiębiorstwo będzie miało zapewnioną płynność?
  • Jak napisać biznes plan uwzględniając wszystkie niezbędne elementy tak by przedstawiał klarowny i szczegółowy plan przedsięwzięcia oraz spodziewane rezultaty jego realizacji?

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.

Zapraszamy do kontaktu