JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?
Dla wszystkich planujących otworzenie własnego biznesu.
CELE SZKOLENIA
 • Przedstawienie możliwych form prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Zdobycie wiedzy w zakresie podstaw księgowości.
 • Zdobycie umiejętności wyboru formy opodatkowania do określonej działalności.
 • Zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej prawa pracy.
 • Dostarczenie praktycznej wiedzy w zakresie procedur związanych z zakładaniem własnej firmy.
TEMATYKA SZKOLENIA
 • Jaką formę prawną działalności gospodarczej wybrać dla swojego przedsięwzięcia?
 • Jaką formę opodatkowania wybrać?
 • Jakie są obowiązki formalno-prawne związane z zakładaniem firmy?
 • Zasad funkcjonowania programu Płatnik dla ZUS oraz wypełniania podstawowych formularzy.
 • Jak zakładać i prowadzić ewidencję księgową?
 • Jakie są formy zatrudnienia pracowników i związane z nimi niezbędne ewidencje.

Zapraszamy do kontaktu

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.