JAK ZAPEWNIĆ TERMINOWE WPŁYWY NALEŻNOŚCI OD KONTRAHENTÓW?

JAK ZAPEWNIĆ TERMINOWE WPŁYWY NALEŻNOŚCI OD KONTRAHENTÓW?

– szkolenie z umiejętności interpersonalnych niezbędnych w procesie egzekwowania należnosci

 • Szkolenie adresowane jest do osób zawodowo egzekwujących należności oraz nadzorujących w firmie egzekwowanie należności od kontrahentów.
 • Równocześnie program zakłada wsparcie pracy przedstawicieli handlowych i regionalnych w skutecznej pracy sprzedażowej, finalizowanej terminowym wpływem należności.
 • Szkolenie prawno – windykacyjne skierowane jest również do osób nie będących prawnikami, które potrzebują w swojej pracy wiedzy prawniczej w szczególności:
  • pracowników wewnętrznych działów windykacji,
  • pracowników działów księgowości i działów finansowych.
CELE SZKOLENIA
  • Przekazanie uczestnikom szkolenia informacji merytorycznych z zakresu postępowania egzekucyjnego.
  • Dostarczenie informacji jak efektywnie współpracować z komornikiem oraz weryfikować jego działania.
  • Ograniczenie w firmie trudności z przepływem finansowym.
W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ 
 • Standardów prowadzenia skutecznych rozmów dotyczących egzekwowania zaległych należności.
 • Technik prowadzenia rozmów telefonicznych dotyczących spłaty zobowiązań.
 • Formułowania efektywnych tekstów ponagleń i wezwań monitorujących spłaty zobowiązań klientów wobec firmy.
  NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA SZKOLENIA 
   • Diagnoza potrzeb szkoleniowych z wykorzystaniem autoprezentacji.
   • Znaczenie i wzmacnianie automotywacji.
   • Fazy rozmowy z klientem.
   • Wykorzystanie technik i taktyk w negocjowaniu spłaty należności i wykonywaniu czynności komorniczych.
   • Rozpoznawanie nastawienia i emocji rozmówcy.
   • Warunki skuteczności windykatora.
   • Elementy prowadzenia rozmowy telefonicznej.
   • Sztuka komunikowania się z wykorzystaniem NLP.

Zapraszamy do kontaktu

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.