Język angielski dla grafików

Język angielski dla grafików
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności posługiwania się branżowym językiem angielskim w zakresie nazewnictwa związanego z narzędziami, programami oraz czynnościami właściwymi dla zawodu grafika komputerowego. Uczestnicy nauczą się poprawnej komunikacji ze współpracownikami oraz pracodawcami, oraz w sytuacjach kontaktu z klientem lub dostawcą. Dodatkowo będą posiadali umiejętności pisania CV i listu motywacyjnego oraz uzgadniania warunków pracy. Główny nacisk w niniejszym module położony jest na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub z klientem anglojęzycznym. Podczas szkolenia rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe, receptywne oraz produktywne.
PROGRAM SZKOLENIA
  • środowisko pracy grafika,
  • codzienne czynności, narzędzia pracy grafika,
  • programy używane w grafice komputerowej,
  • komunikacja z klientem,
  • komunikacja w środowisku pracy, spotkania biznesowe,
  • poszukiwanie pracy,
  • pisanie CV i listu motywacyjnego,
  • rozmowa kwalifikacyjna i ustalanie warunków pracy.
Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do grafików chcących podjąć pracę za granicą.
Materiały edukacyjne:
Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.
Certyfikacja:
Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania: 60 godzin

Cena kursu – 1650,00 zł

Koszt egzaminu i certyfikatu – 344,00 zł

 

Uwaga: Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu, w dni powszednie, w godzinach popołudniowych

Zapraszamy do kontaktu