Język angielski dla przedstawiciela handlowego

Język angielski dla przedstawiciela handlowego

Celem szkolenia jest pogłębienie znajomości języka angielskiego w zakresie potrzebnym w pracy przedstawiciela handlowego. Po ukończonym kursie uczestnicy będę umieli poradzić sobie w typowych dla zawodu sytuacjach takich jak: kontakt z klientem, przygotowanie oferty, analiza rynku, promowanie produktu z wykorzystaniem dostępnych narzędzi reklamowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają również zwroty językowe związane z pozyskiwaniem pracy i przygotowaniem odpowiednich dokumentów aplikacyjnych.

Główny nacisk w module położony jest na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym. Rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie w zakresie potrzebnym dla zawodu.

PROGRAM SZKOLENIA
  • Autoprezentacja ustna i pisemna
  • Definiowanie zawodu przedstawiciela handlowego
  • Pierwszy dzień w pracy
  • kultury biznesowej i dress code
  • Nakazy, zakazy, zalecenia i instrukcje
  • Organizacja czasu pracy
  • Podstawowe wyrażenia związane z prawem pracy.
  • Analiza rynku.
  • Typy produktów i odbiorców.
  • Rola reklamy
  • Komunikacja sprzedażowa z klientem
  • Obsługa reklamacji i rozwiązywanie problemów
  • Omówienie cyklu biznesowego od zamówienia do regulowania należności.
  • Różnice kulturowe w biznesie.
Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do grafików chcących podjąć pracę za granicą.
Materiały edukacyjne:
Autoryzowane podręczniki szkoleniowe VCC.
Certyfikacja:
Szkolenie kończy się egzaminem opracowanym w standardzie VCC. Efektem pozytywnie zdanego egzaminu jest otrzymanie międzynarodowego certyfikatu VCC wraz z suplementem, który szczegółowo opisuje uzyskane efekty kształcenia.

Czas trwania: 60 godzin

Cena kursu – 1650, 00 zł

Koszt egzaminu i certyfikatu – 344,00 zł

Uwaga – Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu, w dni powszednie, w godzinach popołudniowych

Zapraszamy do kontaktu