JĘZYK CIAŁA KLUCZEM SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI

JĘZYK CIAŁA KLUCZEM SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI
Szkolenie szczególnie polecane jest dla osób, które z racji swojego zawodu czy stanowiska prowadzą prezentacje produktów i usług, a także przedstawiają plany i zadania czy prowadzą zebrania i szkolenia.
CELE SZKOLENIA
  • Kształcenie umiejętności dekodowania ukrytych sygnałów mowy ciała.
  • Rozumienie i rozpoznawanie znaczenia gestów.
  • Stosowanie komunikacji niewerbalnej w relacjach interpersonalnych.
  • Celowe posługiwanie się gestami otwartości.
  • Wzmocnienie autoprezentacji i własnej skuteczności w argumentowaniu.
W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ
  • Posługiwać się narzędziami komunikacyjnymi, które umożliwiają wywieranie określonego zamierzonego wrażenia na odbiorcy oraz pozwalają kontrolować emocje dyskutantów.
  • Dostosować styl komunikacyjny do interlokutora.
  • Ripostować argumenty rozmówcy.
  • Modyfikować wypowiedź lub strategię zależnie od reakcji odbiorcy.
  • Stosować strategię komunikowania się z pozycji obustronnych korzyści.

Zapraszamy do kontaktu

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.