KOMUNIKACJA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

KOMUNIKACJA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
 Szkolenie przeznaczone dla pracowników wszystkich szczebli, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które pełnia funkcje rzeczników lub w jakikolwiek sposób reprezentują firmę na zewnątrz. Szkolenie trwa 2 dni (ok. 14 godzin).
 CELE SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników ze sposobami postępowania w sytuacji kryzysowej w kontekście komunikacji społecznej oraz komunikacji z mediami.
 W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ 
 

 • Czym są i kiedy występują sytuacje kryzysowe a także jakie są ich rodzaje?
 • Kiedy wywołanie sytuacji kryzysowej może być użyte jako narzędzie uzyskania dostępu do zasobów informacyjnych organizacji?
 • Jak powinna przebiegać komunikacja społeczna w sytuacjach kryzysowych (koordynacji i spójności informacji, określenie celów do osiągnięcia poprzez informowanie)?
 • Jak kształtować komunikację z mediami w sytuacji kryzysowej?
  • Co wolno a czego nie wolno mówić?
  • Kto i jak ma mówić?
  • Kreacja wizerunku, przecieki kontrolowane, plotki – jak używać?
  • Jak wykorzystywać informacje niepewne i niezweryfikowane?
  • Jakie zastosować metody wywierania wpływu na media i dziennikarzy?
  • Które informacje chcemy upowszechnić, w jakim zakresie, w jakiej formie i dlaczego?
  • Jaki cel mamy zamiar osiągnąć upowszechniając daną informację?
  • Jak wykorzystać opinie ekspertów?
 • W zajęciach warsztatowych poznasz konkretne przykłady zachowania w sytuacji kryzysowej na podstawie studium przypadku.
  • STUDIUM PRZYPADKU I: Kontakt z mediami po akcie terroru z udziałem zakładników.
  • STUDIUM PRZYPADKU II: Kontakt z mediami po ujawnieniu wady towaru dyskwalifikującej firmę bądź produkt.

Zapraszamy do kontaktu

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.