KURS TRENERSKI

KURS TRENERSKI

Wymiar godzinowy: 40 godz. (zajęcia w soboty 5 x 8h)

Cena: 1990,00 zł / os.

Rozpoczęcie kursu: marzec 2015*

*Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia jeżeli liczba zarejestrowanych uczestników będzie mniejsza niż 5 osób.

CELE KURSU
Kurs ma za zadanie zapoznanie kandydata ze specyfiką zawodu trenera. Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie cechy oraz kompetencje powinien posiadać dobry trener, jakie narzędzia ma do dyspozycji oraz jak wysoki jest stopień samodzielności w zawodzie.
Tematyka kursu:

Trener czyli JA:

Autoprezentacja i wizerunek trenera
Moje słabe i mocne strony
Samomotywacja
Asertywność
Opanowanie stresu
Metodyka pracy
Praca głosem i mowa ciała
Umiejętność stosowania perswazji

Trener vs grupa czyli sztuka komunikacji:

Jak nawiązać kontakt z grupą
Kształtowanie relacji i praca z grupą
Cele indywidualne a cele grupowe
Poziom zainteresowania jak go podtrzymywać
Modele komunikacji

Warsztat trenera:

Diagnoza potrzeb szkoleniowych – wybór metodyki
Przygotowanie programu
Realizacja programu szkolenia
Ewaluacja szkolenia, ocena i podsumowanie

Rynek szkoleń:

Podstawy formalno-prawne
Pozyskiwanie szkoleń
Możliwe formy współpracy rynkowej

Indywidualna praca z trenerem: przygotowanie autorskiego programu szkolenia , zaprezentowanie wybranego modułu.

Zapraszamy do kontaktu