MENEDŻER DOSKONAŁY – studium przywództwa

MENEDŻER DOSKONAŁY – studium przywództwa
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do kadry kierowniczej oraz osób, które planują w przyszłości zająć się zarządzaniem. Skupia się przede wszystkim na kształtowaniu kompetencji interpersonalnych menedżerów, ich umiejętności komunikacyjnych i perswazyjnych.
CELE SZKOLENIA
  • Przedstawienie zagadnień związanych z istotą zarządzania kompetencjami menadżera w organizacji.
  • Analiza różnych stylów zarządzania.
  • Identyfikacja i weryfikacja własnego stylu zarządzania.
  • Doskonalenie strategicznych aspektów zarządzania.
  • Doskonalenie miękkich obszarów zarządzania.
W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ
  • Umiejętnego kierowania zasobami ludzkimi, budowania autorytetu oraz wzajemnych relacji między pracownikami.
  • Określania i kształtowania swoich cech przywódczych.
  • Liderującej roli menedżera w organizacji.
  • Narzędzi wykorzystywanych do skutecznego doskonalenia kompetencji przywódczych.
  • Zarządzania własnym potencjałem emocjonalnym oraz świadomego kształtowania postaw i relacji.

Zapraszamy do kontaktu

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.