Motywowanie zespołu

MOTYWOWANIE ZESPOŁU
Kadry kierownicze, menedżerowie różnego szczebla, dyrektorzy, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za pracę zespołu i utrzymanie wysokiej wydajności.
CELE SZKOLENIA
Przedstawienie metod skutecznego motywowania pozafinansowego oraz zaprezentowanie sposobów zarządzania pracownikami przez działania motywujące.
W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ
  • Kluczowej, w zagadnieniu motywowania zespołów, wiedzy dotyczącej czynników wpływających na podejście do pracy każdego pracownika.
  • Narzędzi wykorzystywanych do skutecznego zwiększania motywacji i w konsekwencji wydajności.
  • Rozpoznawać wiodącą potrzebę pracownika i tworzyć motywację poza finansową oraz właściwie konstruować finansową.
  • Budować atmosferę zaangażowania i współpracy między pracownikami oparte na lojalności wobec firmy.
  • Wykorzystywać rolę lidera i jego stylu kierowania grupą.

Dołącz do nas. Czekamy.

Zapraszamy do kontaktu

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.