KONFERENCJE I SPOTKANIA

Header

Podsumowanie konferencji
‚Umiejętności wielokulturowe w biznesie’

Lokalny talent, globalne wyzwania

9 marzec 2016, Aula Główna IFE, Budynek A16, ul. Żwirki 36, Łódź

Ponad 80 osób zgromadziło się podczas popołudnia w dniu 9 marca 2016 roku na pierwszej w historii Miasta Łodzi konferencji ‘Umiejętności wielokulturowe w biznesie’.

Wydarzenie zorganizowała firma SZKOLENIA ŁÓDŹ Centrum Kształcenia w partnerstwie z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego,  British Polish Chamber of Commerce oraz SIETAR Polska i odbyło się ono w Auli Głównej Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji odczytany został (przez Pana Adama Pustelnika) list Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, która objęła wydarzenie honorowym patronatem. Pierwszą prezentację pt. ’Ludzie, kultura i międzynarodowe firmy: dlaczego słuchanie z szacunkiem w biznesie jest tak ważne’ wygłosił Pan Waldemar Olbryk (Dyrektor Zarządzający Skanska Polska).

W następnej kolejności głos zabrali: Adam Pustelnik (Dyrektor Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą, Departament Prezydenta, Urząd Miasta Łodzi), Magdalena Kosiada-Sylburska (Kierownik Wydziału Rozwoju, EC1 Łódź) oraz Przemysław Andrzejak (Prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego). Wszystkie prezentacje zawierały nowe, interesujące fakty na temat postępów w realizacji planów rozwojowych Łodzi oraz kluczowej dla tego procesu roli współpracy międzynarodowej i zagranicznych inwestorów.

Pozostała część konferencji poświęcona była  wymianie informacji na temat umiejętności wielokulturowych w biznesie i rosnącej roli nowoczesnych umiejętności miękkich  w procesie przemiany Miasta Łodzi w centrum międzynarodowego biznesu.  W części tej prelekcję swoją wygłosili: Timothy J. Bridgman (Menedżer ds. szkoleń, SZKOLENIA ŁÓDŹ) prezentując interkulturowy profil  polskich pracowników i ujawniając jednocześnie ich ‘ukryty wielokulturowy potencjał’ oraz doświadczony międzynarodowy coach biznesu  Eileen Gricuk (Dyrektor Wykonawczy, Polish Canadian Chamber of Commerce, Wiceprezydent SIETAR Polska), która udzieliła cennych wskazówek na temat zarządzania i pracy z przedstawicielami różnych kultur.

Konferencję zakończył ożywiony panel dyskusyjny moderowany przez Pana Adama Bednarka (Prodziekan, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych) z gościnnym udziałem Pana Janusza Komorowskiego (Prezes Zarządu, SUM Poland), Pani Iwony Radzikowskiej (Menedżer, CERI International) i Michaela Deminskiego (Doradca Główny, British Polish Chamber of Commerce). Dyskusja skupiła się na kwestii umiejętności wielokulturowych w biznesie, które będą potrzebne w wielu zawodach przyszłości tworząc jednocześnie wyzwanie  dla kształcenia ustawicznego. Zwrócono uwagę na potrzebę ustanowienia wspólnego języka i zrozumienia międzykulturowego, zwłaszcza w sektorze usług dla biznesu, oraz stworzenia systemu pozwalającego weryfikować umiejętności wielokulturowe pracowników. W konkluzji stwierdzono, że  międzynarodowy charakter współczesnego środowiska biznesowego  jest  efektem  globalizowania się przemysłu,  co niesie ze sobą zmianę dotychczasowych sposobów funkcjonowania biznesu .  Przygotowanie mieszkańcom Łodzi do tych  zmian musi stać się priorytetem.

 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele takich międzynarodowych firm jak : Skanska, CERI int, Tate & Lyle, Xerox, DHL Global Forwarding, Devere, Nordea, Orange, Vistex.

Obecni byli także przedstawiciele następujących instytucji oświatowych: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki oraz wiele prywatnych instytucji szkoleniowych.

Przedstawiciele następujących instytucji publicznych:  Urzędu Miasta Łodzi, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, EC1, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Technoparku Łódź, Sejmiku Województwa Łódzkiego, Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi.

 

Organizatorzy konferencji – firma SZKOLENIA ŁÓDŹ pragnie raz jeszcze podziękować wszystkim partnerom konferencji:  Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej, SIETAR Polska i wszystkim, którzy udzielili patronatów: Hannie Zdanowskiej – Prezydent Miasta Łodzi, Polskiej Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości, Organizacji Młodziw Łodzi, Outsourcing & More / Outsourcing  Portal, Biurze Karier Politechniki Łódzkiej, TVP3 Łódź, Careers in Poalnd, Instytutowi Nowych Technologii za nieocenione wsparcie i wspaniałą współpracę.

Konferencja Multicultural Skills in Business 2017 jest już w przygotowaniu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MISB_063 Raw-min MISB_073 Raw-min MISB_069 Raw-min MISB_070 Raw-min MISB_076 Raw-min

PROGRAM KONFERENCJI MSIB2016

13:00 – 15:00 ŁÓDŹ JAKO CENTRUM MIĘDZYNARODOWEGO BIZNESU

13.20 Ludzie, kultura i międzynarodowe firmy: dlaczego słuchanie z szacunkiem w biznesie jest tak ważne
Waldemar Olbryk, Dyrektor Zarządzający, Enabling Functions, Skanska Polska
13.40 Inwestorzy zagraniczni w regionie łódzkim
Adam Pustelnik, Dyrektor Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą, Departament Prezydenta, Urząd Miasta Łodzi
14.00 Nowe Centrum Łodzi – inwestycje publiczne i prywatne
Magdalena Kosiada-Sylburska, Kierownik Wydziału Rozwoju, EC1 Łódź
14.20 Współpraca międzynarodowa w Łodzi i regionie
Przemysław Andrzejek, Prezes Zarządu, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
14.40 Ukryty potencjał wielokulturowego biznesu Łodzi
Timothy J. Bridgman, Menedżer ds. szkoleń, SZKOLENIA ŁÓDŹ

15.00-15.30 Przerwa na kawę

15.30-17:00 UMIEJĘTNOŚCI WIELOKULTUROWE WŚRÓD PRACOWNIKÓW

15.40 Sposób działania, który doprowadził Cię tutaj, może nie wystarczyć, żeby pójść dalej: jak skutecznie działać globalnie
Eileen Gricuk, Dyrektor Wykonawczy, Polish Canadian Chamber of Commerce, Wiceprezydent SIETAR Polska, Coach
16.00 Panel Dyskusyjny: Dołącz do grupy ekspertów, by omówić korzyści płynące z posiadania umiejętności wielokulturowych w biznesie
Janusz Komorowski – Prezes Zarządu, SUM Poland (produkcja)
Iwona Radzikowska – Menedżer, CERI International (BPO/SSC)
Adam Bednarek – Prodziekan, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych (edukacja)
Michael Dembinski – Chief Advisor, British Polish Chamber of Commerce

PARTNERZY WYDARZENIA

Print bpcc-logotype-red-crown logo_sietar_polska_01
PATRONAT HONOROWY                                                                          PATRONATY
Prezydent Miasta Lodzi Hanna Zdanowska   logo             logotyp            Logo-OP        O&M-LOGO 
TVP3_Lodz_podst-page-001                 logo INT          PARP-logo                careers-in-poland-logo