Najnowsze zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego (KPA)

NAJNOWSZE ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Grupę docelową szkolenia stanowią pracownicy organów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego, a także pracownicy Policji oraz wszelkich urzędów i instytucji stosujących w swej pracy przepisy.
CELE SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z najnowszymi zmianami KPA i zestawienie ich z kształtującą się linią orzecznictwa sądowego w tym zakresie. Szkolenie jest odpowiedzią na pojawiająca się potrzebę zapoznania się z zamysłem ustawodawcy i jego intencjami co do wprowadzanych zmian w obowiązujących przepisach KPA.
W TRAKCIE  SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ
 • Poprawnego konstruowania pism procesowych.
 • Prowadzenia postępowania administracyjnego w kontekście wprowadzonych zmian.

Najważniejsze zagadnienia szkolenia

 • Zmiany zasad ogólnych KPA i ich wpływ na prowadzenie postępowania administracyjnego.
 • Niezałatwienie sprawy w terminie.
 • Przewlekłość postępowania administracyjnego.
 • Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym.
 • Doręczenia.
 • Wezwanie w sprawach niecierpiących zwłoki.
 • Metryki w postępowaniu administracyjnym i techniki jej prowadzenia.
 • Udostępnianie akt i jawność wewnętrzna postępowania administracyjnego.
 • Zmiany przepisów KPA dotyczące postępowania dowodowego.
 • Podpis w postępowaniu administracyjnym.
 • Zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego.
 • Decyzje organu odwoławczego.
 • Nowelizacja przepisów o wznowieniu postępowania administracyjnego.
 • Uchylenie i zmiana decyzji ostatecznej.
 • Zmiana przepisów o zaświadczeniach oraz przepisów postępowania skargowo – wnioskowego.

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.

Zapraszamy do kontaktu