O FIRMIE

KIM JESTEŚMY

SZKOLENIA ŁÓDŹ Centrum Kształcenia

Jesteśmy łódzką firmą, świadczącą usługi szkoleniowe klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym na terenie całej Polski. Organizujemy szkolenia zorientowane na rozwój oraz wzrost kompetencji pracowników. Dzięki indywidualnemu i nowatorskiemu podejściu każdorazowo opracowujemy autorskie programy szkoleniowe uwzględniające potrzeby, problemy, braki kompetencyjne oraz specyfikę konkretnej branży. Przewaga konkurencyjna to także posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry dlatego  dokładamy wszelkich starań by dostarczać usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie.

Każdy etap współpracy konsultujemy z klientem tak aby oczekiwania przełożyły się na wyniki.

Prowadzimy szkolenia w języku polskim i angielskim. Mamy doświadczenie w szkoleniu zespołów wielokulturowych i dysponujemy międzynarodowym zespołem trenerów.

Firma zarejestrowana jest w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod nr ewidencyjnym 2.10/00083/2016, członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. W dniu 1 marca 2015 roku SZKOLENIA ŁÓDŹ Centrum Kształcenia wpisana do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Od 29.10.2013 r. jesteśmy Akademią Edukacyjną VCCPartnerem Egzaminacyjnym VCC.

Zakres usług przez nas świadczonych obejmuje organizację szkoleń o szerokim spektrum tematycznym, m.in. w zakresie umiejętności interpersonalnych, sprzedaży, kontaktów z klientem, organizacji pracy biura, przedsiębiorczości, finansów i giełdy, prawa, zarządzania, umiejętności menedżerskich oraz interpersonalnych, bezpieczeństwa i higieny pracy i wiele innych. Realizujemy ponadto tzw. szkolenia na życzenie, które są indywidualnie dostosowane do zapotrzebowania klienta.

Oferujemy m.in. kurs maklerski, kursy rachunkowości oraz kursy języków obcych dla klientów korporacyjnych przygotowujące do międzynarodowych certyfikatów językowych w zakresie języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego. Wobec swoich stałych klientów SZKOLENIA ŁÓDŹ stosuje systemy rabatowe, minimum 10%.. Firma nie pozostaje też obojętna wobec osób bezrobotnych i aktywnie poszukujących pracy zgłaszających się do nas samodzielnie. Oferujemy im szkoleniach po obniżonej cenie – 20% ceny wyjściowej.

MISJA

Najbardziej wartościowy zasób sprawnie działającej organizacji nie stanowią wysoko wycenione aktywa. Bez wątpienia za sukcesem sprawnie działającego przedsiębiorstwa stoją ludzie – oddani, lojalni, kompetentni pracownicy, którzy dzięki zbudowaniu trwałych relacji z klientami pracują na niemierzalną wartość firmy – jej reputację. Misją SZKOLENIA ŁÓDŹ jest działanie na rzecz rozwoju kompetencji szkolonych osób – pracowników różnych instytucji i reprezentujących różne szczeble drabiny hierarchicznej tych organizacji. Tylko dzięki indywidualnemu i nowatorskiemu podejściu do klienta możliwe jest wypełnienie tak sformułowanej misji.

WIZJA

Wizją SZKOLENIA ŁÓDŹ jest stworzenie systemu szkoleniowego, dzięki któremu uczestnicy szkoleń będą mogli efektywnie wykorzystać na bieżąco zdobywane jak również już posiadane kompetencje w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych, szybko dostosowywać się do zachodzących zmian a co najważniejsze być świadomym swoich kompetencji i bez obaw działać globalnie w multikulturowym środowisku. Takie podejście daje możliwość osiągnięcia efektu synergii, gdzie wartość całości to coś więcej niż swoista suma części, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEJ OFERTY

a) Dysponujemy starannie dobraną kadrą

Zatrudniamy trenerów, których pozytywnie zweryfikowaliśmy w trakcie współpracy trwającej minimum rok czasu, mogących poszczycić się dużym doświadczeniem oraz udokumentowaną reputacją, wykonujących swoją pracę z pasją i oddaniem.Przyjazna i nieoficjalna atmosfera panująca w trakcie szkoleń sprzyja współpracy, otwartości oraz pozwala na wymianę spostrzeżeń.

b) Stawiamy na jakość

Dokładamy wszelkich starań aby spełnić oczekiwania swoich klientów odnośnie jakości prowadzonych szkoleń. Każde szkolenie zakończone jest ewaluacją, przy czym krytyczne uwagi są równie cenne jak pochwały gdyż pozwalają zapobiec powtarzaniu błędów i wspomagają proces doskonalenia warsztatu szkoleniowego.

c) Jesteśmy elastyczni, dopasowujemy się do potrzeb klienta

Szkolenia dla firm poprzedzone są analizą potrzeb szkoleniowych aby jak najlepiej dopasować je do profilu grupy szkoleniowej pod kątem specyfiki branży, zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji. Oprócz szkoleń zajmujących stałe miejsce w ofercie, realizujemy szkolenia na życzenie dopasowane ściśle do potrzeb klienta pod kątem tematyki, metodyki, czasu trwania, etc.