OBSŁUGA KLIENTA W BIURZE

OBSŁUGA KLIENTA W BIURZE
Pracownicy administracyjno-biurowi pracujący w kontakcie z klientem zarówno bezpośrednio jak i telefonicznie. Szkolenie dostarcza wiedzy na temat umiejętnej komunikacji z klientem, w tym z „klientem trudnym”.
CELE SZKOLENIA
 • Zapewnienie znajomości najważniejszych zasad  komunikowania się, z uwzględnieniem  mechanizmów tworzenia się barier w komunikacji i powstawania konfliktu.
 • Zapewnienie znajomości zasad sprzedaży i negocjacji, w tym technik wpływu.
 • Kształcenie umiejętności  słuchania i analizy oczekiwań klienta.
 • Kształcenie umiejętności  stosowania wybranych technik negocjacji  i argumentacji.
 • Dostarczenie wiedzy z zakresu obrony przed taktykami manipulacyjnymi.
 • Zwiększenie wrażliwość na potrzeby klienta w zakresie jakości obsługi.
 • Dostarczenie umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej w kontakcie z klientem.
 • Dostarczenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z klientem.
 • Poprawa osobistych umiejętności w zakresie budowania dobrych relacji z klientem.
W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ
 • Jakie są oczekiwania klienta?
 • Czym jest profesjonalna obsługa klienta?
 • Wypracowywać wizerunek pracownika profesjonalisty.
 • Jak pracować nad pozytywnym nastawieniem?
 • Kto decyduje o Twojej reakcji na trudną sytuację?
 • Jakie są podstawowe zasady w obsłudze klienta?
 • Jakie są podstawowe typy osobowościowe klientów i jak je rozpoznawać oraz jak z nim rozmawiać?
 • Jak dawać sobie radę w najtrudniejszych sytuacjach?

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.

Zapraszamy do kontaktu