PODSTAWY KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

PODSTAWY KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ
Szkolenie adresowane jest do pracowników wszystkich szczebli, dla których sprawna komunikacja jest ważnym elementem pracy. Zapraszamy osoby reprezentujące wszystkie branże, niezależnie od stażu pracy, sprawowanej funkcji czy szczebla hierarchii zawodowej.
CELE SZKOLENIA
  • Zdobycie umiejętności komunikowania się z ludźmi i wyrażania swoich emocji.
  • Zdobycie umiejętności formułowania wypowiedzi.
  • Poznanie, zrozumienie i pokonanie różnych typów barier komunikacyjnych.
  • Zapoznanie się z różnymi rodzajami technik manipulacyjnych i sposobami ich rozpoznawania.
  • Odczytywanie komunikatów niewerbalnych.
W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ
  • Komunikacji, zarówno w jej werbalnym jak i niewerbalnym kontekście.
  • Przebiegu procesu komunikacji wraz z wszelkimi zakłóceniami.
  • Zasad interpretacji komunikatów werbalnych i niewerbalnych oraz wypracowywanych sposobów przezwyciężania problemów związanych z przekazywaniem i odbieraniem tych komunikatów.
  • Klarownego wyrażania swoich myśli i intencji, co skutecznie przeciwdziałania konfliktom oraz redukuje stres.

Zapraszamy do kontaktu

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.