PODSTAWY PROWADZENIA PREZENTACJI HANDLOWYCH

PODSTAWY PROWADZENIA PREZENTACJI HANDLOWYCH
Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sprzedażą – przedstawicieli handlowych, pracowników działu marketingu, oraz wszystkich, stających wobec konieczności zaprezentowania swojej firmy i jej osiągnięć przed większą grupą klientów.
 CELE SZKOLENIA
 • Pozyskanie umiejętności profesjonalnego prowadzenia prezentacji.
 • Poznanie zasad efektywnego kontaktu z odbiorcą.
 • Opanowanie technik: analizy potrzeb klienta, prezentacji oferty, radzenia sobie z zastrzeżeniami odbiorcy.
 • Zdobycie umiejętności efektywnej komunikacji.
 • Kontrolowanie przebiegu rozmowy.
 • Zapoznanie się z metodami perswazji wykorzystywanymi w działaniach marketingu bezpośredniego.
 • Zapoznanie się z podstawowymi zasadami prawidłowej konstrukcji prezentacji w PowerPoint.
 W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ
 • Typologii klienta – rozpoznawania psychologicznego typu odbiorcy i analizy klientów obecnych na prezentacji.
 • Przygotowania prezentacji – od scenariusza i projektu poprzez dobór właściwych argumentów i kolejności ich prezentacji, po opracowywanie slajdów i pomocy prezentacyjnych oraz określenie schematów rozmów.
 • Nawiązywania pozytywnych relacji z klientem.
 • Przeprowadzenia prezentacji – od kwestii właściwego doboru ubioru prezentera i rekwizytów wzmacniających wizerunek, przez znaczenie mowy ciała po kwestie związane z emisją głosu.
 • Metod angażowania odbiorców w prezentację.
 • Sposobów odpowiadania na pytania i obiekcje.
 • Jak zachować równowagę między przekazem słownym i elektronicznym?
 • Jak sprawić aby prezentacja była ciekawa?
 • Zasad konstrukcji i wykorzystania materiałów wzmacniających przekaz.

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.

Zapraszamy do kontaktu