POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
 • Szkolenie adresowane jest do osób zawodowo egzekwujących należności oraz nadzorujących w firmie egzekwowanie należności od kontrahentów.
 • Równocześnie program zakłada wsparcie pracy przedstawicieli handlowych i regionalnych w skutecznej pracy sprzedażowej, finalizowanej terminowym wpływem należności.
 • Szkolenie prawno – windykacyjne skierowane jest również do osób nie będących prawnikami, które potrzebują w swojej pracy wiedzy prawniczej w szczególności:
  • pracowników wewnętrznych działów windykacji,
  • pracowników działów księgowości i działów finansowych.
CELE SZKOLENIA
 • Przekazanie uczestnikom szkolenia informacji merytorycznych z zakresu postępowania egzekucyjnego
 • Dostarczenie informacji jak efektywnie współpracować z komornikiem oraz weryfikować jego działania
 • Ograniczenie w firmie trudności z przepływem finansowym
W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ 
 • Jakie są prawa wierzyciela i obowiązki komornika?
 • Czego może domagać się wierzyciel, jakie ma uprawnienia w postępowaniu egzekucyjnym?
 • Co oznacza w praktyce zasada, że komornik działa na wniosek wierzyciela?
 • W jaki sposób egzekwować prawa wierzyciela w postępowaniu komorniczym?
 • W jaki sposób skutecznie wspomagać działania komornicze?
 • Jak kontrolować działania komornika?
 • Jaka jest rola biegłego w postępowaniu egzekucyjnym i czy wierzyciel ma wpływ na osobę biegłego?
 • Jak wyglądają różne możliwości poszukiwania majątku dłużnika?
 • Wobec jakich dłużników składać wniosek o wyjawienie majątku dłużnika i kiedy to zrobić?
 • Jakie są skutki złożenia wniosku o wyjawienie majątku i związana z nim praca z dokumentami oraz co zrobić kiedy dłużnik nie bierze udziału w postępowaniu?

Zapraszamy do kontaktu

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.