POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
Grupę docelową szkolenia stanowią pracownicy urzędów administracji publicznej (w tym urzędów skarbowych i ZUS), pracownicy kancelarii prawnych, pracownicy sądów i prokuratur a także Policji (jednostki różnego szczebla). Szkolenie kierowane jest także do pracowników organów ochrony zdrowia.
CELE SZKOLENIA
Celem szkolenia jest analiza przepisów KPA – dział Skargi i wnioski wraz z przepisami wykonawczymi.
   W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ
 • Prawidłowego sporządzania odpowiedzi na skargę.
 • Właściwego sporządzania odpowiedzi na wniosek.

Najważniejsze zagadnienia szkolenia

 • Konstytucyjne uwarunkowania prawa składania petycji.
 • Adresat skargi i wniosku.
 • Przedmiot skargi.
 • Przedmiot wniosku.
 • Procedura rozpatrywania skargi lub wniosku.
 • Zasady dotyczące skargi w sprawie indywidualnej (art. 233 oraz 234 KPA).
 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.
 • Uznanie skargi za bezzasadną.
 • Nadzór i kontrola nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.

Zapraszamy do kontaktu