POZYSKIWANIE KLIENTA

Szkolenie adresowane jest do handlowców, kierowników działu sprzedaży oraz innych osób zajmujących się kontaktami z klientem i sprzedażą.
CELE SZKOLENIA
  • Rozwijanie i doskonalenie umiejętności w zakresie aktywnej sprzedaży.
  • Prowadzenie profesjonalnych rozmów z klientem.
  • Ugruntowanie umiejętności w zakresie telefonicznej rozmowy handlowej.
W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ
  • Nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientami.
  • Aktywnie słuchać by prawidłowo zidentyfikować potrzebę klienta.
  • Umiejętnego prowadzenia rozmowy z klientem.
  • Podstaw i praktyki negocjacji handlowych.
  • Prowadzenia prezentacji i rozmów handlowych.
  • Budowania rynku klientów.
  • Umiejętnego wywierania wpływu.

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.

Zapraszamy do kontaktu