ROLA HR W GENEROWANIU WARTOŚCI FIRMY

ROLA HR W GENEROWANIU WARTOŚCI FIRMY
Szkolenie przeznaczone głównie dla kadry menedżerskiej, zorientowane wokół tematyki budowania spójnego, zintegrowanego i sprawnie funkcjonującego zespołu.
CELE SZKOLENIA
Zapoznanie się ze sposobami stworzenia oraz sprawnego funkcjonowania zespołu w oparciu o:

 • Kompetencje i kwalifikacje.
 • Lojalność i identyfikację z firmą.
 • Współpracę.
 • Wykorzystanie wrodzonych predyspozycji.
W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ
 • W jaki sposób stworzyć zespół pracowników identyfikujących się z misją firmy oraz potrafiących efektywnie współpracować w oparciu o kompetencyjny podział ról?
 • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty w zespole?
 • Jak powinny wyglądać procesy przekazywania informacji w zespole?
 • Jak dobierać członków zespołu i definiować etapy rozwoju zespołu?
 • Jaka jest rola werbalnej i niewerbalnej komunikacji?
 • Jak przyporządkowywać role do osób oraz jaka jest rola lidera?
 • Jak działają podstawowe techniki języka perswazji?
 • Jaka jest charakterystyka i organizacja pracy w grupie?
 • Jak podejmować decyzje grupowe i zarządzać konfliktem w zespole?
 • Jak posługiwać się konstruktywną krytyką?

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.

Zapraszamy do kontaktu