ROZMOWY OCENIAJĄCE

ROZMOWY OCENIAJĄCE
Pracownicy działu HR odpowiedzialni za systemy ocen okresowych w firmie, menedżerowie dokonujący ocen okresowych pracowników.
CELE SZKOLENIA
 • Wytworzenie i/lub optymalizacja sformalizowanego systemu ocen okresowych w firmie.
 • Wszechstronne przygotowanie kadr menedżerskich do prawidłowego i motywującego systemu oceniania pracowników nakierowanego na budowanie i rozwój zespołów.
W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ
 • Jak przeprowadzać rozmowy oceniające?
 • Jak poprawnie formułować informację zwrotną na temat postępów w pracy swoich pracowników?
 • Jak wprowadzić system ocen okresowych tak by stał się skutecznym narzędziem w podnoszeniu wydajności i osiąganiu pożądanych celów, równocześnie nie naruszając zaufania między pracownikami a kadrą kierowniczą?

Najważniejsze zagadnienia szkolenia

 • Główne cele w zakresie rozmów oceniających.
 • Kształtowanie postaw i zachowań pracowniczych jako cel psychospołeczny.
 • Powiązanie systemu ocen okresowych ze strategią firmy.
 • Dlaczego podwładni boją się oceny przełożonych?
 • Zalety i wady poszczególnych typów informacji zwrotnych z podwładnymi.
 • Prowadzenie rozmowy oceniającej.
 • Analiza SWOT pracownika
 • Techniki oceniania
 • Najczęstsze błędy pojawiające się w rozmowach oceniających
 • Co zrobić aby rozmowa oceniająca była motywującą i rozwijającą?

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.

Zapraszamy do kontaktu