SKUTECZNE ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM ZESPOŁU

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM ZESPOŁU
Szkolenie adresowane jest zarówno do kadry menadżerskiej, jak i pracowników pozostałych szczebli. Wskazane jest uczestnictwo osób reprezentujących różne szczeble w hierarchii zawodowej. Zadaniem szkolenia jest zintegrowanie pracowników danej firmy w obrębie tego samego szczebla, jak i w relacjach przełożony-podwładny.
CELE SZKOLENIA
Dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego wykorzystania możliwości tkwiących w zasobach ludzkich, w kontekście ich potencjału intelektualnego oraz inteligencji emocjonalnej.
W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ
  • Różnych strategii zarządzania ludźmi.
  • Identyfikowania problemów w zarządzaniu zespołem wynikających z różnic w predyspozycjach jego członków.
  • Integrowania zespołu poprzez umożliwienie zrozumienia wzajemnych powiązań w jego obrębie.
  • Lepszego rozpoznawania i wykorzystania naturalnych predyspozycji poszczególnych jednostek w zespole i związanego z nim umiejętnego przydzielania obowiązków i kompetencji.
  • Postrzegania członków zespołu jako jednostek wyposażonych w unikalne cechy, wnoszących w życie zespołu swoją indywidualność i twórczy potencjał.

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.

Zapraszamy do kontaktu