SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA

 SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA
Handlowcy i sprzedawcy ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia obsługi klienta w punkcie sprzedaży. Wszyscy zainteresowani chcący poznać najskuteczniejsze techniki sprzedaży i zasady ich stosowania w bezpośrednim kontakcie z klientem.
CELE SZKOLENIA
  • Zapewnienie znajomości najważniejszych zasad komunikowania się, z uwzględnieniem mechanizmów tworzenia się barier w komunikacji i powstawania konfliktu.
  • Zapewnienie znajomości zasad sprzedaży.
  • Kształcenie umiejętności słuchania i analizy oczekiwań klienta.
  • Kształcenie umiejętności stosowania wybranych technik negocjacji i argumentacji.
  • Dostarczenie wiedzy z zakresu obrony przed taktykami manipulacyjnymi.
  • Rozwijanie umiejętności pracy z trudnym klientem.
W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ
  • Co zrobić, by klient pozostał w Twoim sklepie dłużej niż minutę?
  • Jak powinien zachować się pracownik, by klient nie poczuł się, ani ignorowany, ani osaczony?
  • Co zrobić, by wzbudzić w kliencie zainteresowanie produktem?
  • Jak zachęcić klienta do nabycia produktu oraz wielokrotnego powracania do sklepu?

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.

Zapraszamy do kontaktu