Szkolenia BHP

Szkolenia realizowane są w formule zamkniętej dla klientów instytucjonalnych lub innych grup zorganizowanych.

Bezpieczeństwo oraz higiena pracy w znacznym stopniu poprawiają wydajność i skuteczność pracy. Są wyrazem dbałości o zdrowie i dobrostan pracowników, przyczyniając się do ich satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz poczucia lojalności wobec firmy, która ich zatrudnia.Tym samym stanowią element budowania wizerunku rzetelnego pracodawcy.

Wiedza, która pozwala chronić pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą jest tą, której rozpowszechnianie wśród kadry pracowniczej leży w interesie każdej instytucji. Podana w sposób przystępny i ściśle skorelowany ze specyfiką wykonywania danego zawodu stanowić może atrakcyjne uzupełnienie kompetencji zawodowych pracowników.

Wychodząc naprzeciw potrzebie uaktualniania wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty wstępnych i okresowych szkoleń BHP. Podzieliliśmy je na kilka kategorii:

• szkolenie dla pracodawców i kadry kierowniczej >>

• szkolenie dla pracowników na stanowiskach robotniczych >>

szkolenie dla pracowników administracyjnych i inżynieryjno-technicznych >>

Zapraszamy do zapoznania się z  ramowym programem każdego ze szkoleń.

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą szkoleń PPOŻ >>