SZKOLENIA HR

„O wartości firmy decydują ludzie, w nie pracujący”, zdanie to można przeczytać w każdej książce z zakresu motywacji pracowników. Na wartość firmy składają się nie tylko wytwarzane produkty czy świadczone usługi ale ludzie, którzy są ich autorami.

W wielu firmach działy HR są niedoceniane i niedostrzegane przez innych pracowników. Wielokrotnie pracownikom działu HR zadaje się pytanie a co wy właściwie robicie? Są jednak organizacje, gdzie HR mają realny wpływ na politykę firmy. Stąd też zapraszamy na szkolenia:

Rekrutacja i selekcja >>

Rozmowy oceniające >>

Rola HR w generowaniu wartości firmy >>

HR jako partner w zarządzaniu >>

Zapraszamy do kontaktu