SZKOLENIA MENEDŻERSKIE

SZKOLENIA DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ

Szkolenia dla kadry menedżerskiej oferowane przez naszą firmę zaprojektowane zostały w taki sposób aby uświadomić ich uczestnikom, że sprawowanie funkcji menedżera to wielka odpowiedzialność i sztuka. Osoba kierująca zespołem zespołem musi posiadać odpowiednie cechy – formalne kwalifikacje nie wystarczą. Dobry menedżer musi posiadać wiedzę nie tylko dotyczącą samej firmy czy danej branży, lecz również dotyczącą zespołu, którym kieruje. Powinien wiedzieć jak zdobyć autorytet, potrafić organizować swój czas, czas pracowników, realizować strategie i kampanie. Niezbędna jest umiejętność delegowania zadań i uprawnień, co  pozwala podejmować część decyzji pracownikom i uczy ich samodzielnego myślenia.

Skuteczny menedżer to osoba posiadająca umiejętności przywódcze, potrafiąca inspirować zespół i podejmować szybkie i prawidłowe decyzje.Niektórzy twierdza, ze zdolności przywódcze to cechy wrodzone, nie podlegające treningowi. Nie w pełni zgadzamy się z tym twierdzeniem, uważamy bowiem, że pewne cechy można wypracować. Służą temu szkolenia adresowane do menedżerów. Pozwalają zyskać większą świadomość potencjału własnego oraz podwładnych, oraz zweryfikować dotychczasowe sposoby zarządzania ludźmi i kreowania swojego wizerunku.

Zapraszamy na szkolenia:

Budowanie zespołu >>

Wykorzystanie technik teatralnych w biznesie >>

Zarządzanie projektem >>

Skuteczne zarządzanie potencjałem zespołu >>

Menedżer doskonały – studium przywództwa >>

Etykieta w biznesie – studium dobrych manier i wizerunku >>

Zarządzanie czasem >>

Zarządzanie zmianą >>

Zarządzanie konfliktem w zespole >>

Motywowanie zespołu >>

Zapraszamy do kontaktu