SZKOLENIA OTWARTE

Szkolenia otwarte  – zobacz harmonogram

Czym są szkolenia otwarte i do kogo są adresowane

Szkolenia otwarte są skierowane do klientów indywidualnych, zatem może w nim wziąć udział każda osoba zainteresowana pogłębieniem swoich wiadomości w danym zakresie. Termin oraz miejsce szkolenia ustalone jest przez naszą firmę, a informacja zamieszczona na niniejszej stronie. Zapraszamy  zarówno osoby prywatnie zainteresowane udziałem w szkoleniach, jak również osoby oddelegowane przez zakłady pracy.

Jakie są korzyści uczestnictwa w szkoleniach

Oprócz zdobycia nowych umiejętności i pogłębienia swojej wiedzy, wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa. Już jednorazowy udział w szkoleniu zapewnia status stałego klienta, co oznacza pierwszeństwo w otrzymywaniu rabatów ograniczonych liczbą uczestników. Jest to istotne w związku z faktem, że czas promocji jest zazwyczaj ograniczony i o jej uzyskaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy z naszych klientów ma zagwarantowany rabat w ramach terminu, w którym obowiązuje.

 

RABATY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Rabaty studenckie

Rabaty rekomendacyjne

Zniżki w wysokości 12% standardowej ceny szkolenia / kursu za zarekomendowanie na innych osób. Rabat otrzymuje zarówno rekomendujący, jak i rekomendowany. Warunkiem jest przesłanie droga elektroniczna imienia i nazwiska rekomendowanej osoby (samo zgłoszenie przez telefon nie spełnia tego warunku)

Rabaty dla osób aktywnie poszukujących pracy zarejestrowanych w WUP

Zapraszamy do zapoznania się z HARMONOGRAMEM SZKOLEŃ OTWARTYCH