SZKOLENIA OTWARTE

Szkolenia otwarte  – zobacz harmonogram

Oferta specjalna dla studentów Społecznej Akademii Nauk – zobacz harmonogram

Czym są szkolenia otwarte i do kogo są adresowane

Szkolenia otwarte są skierowane do klientów indywidualnych, zatem może w nim wziąć udział każda osoba zainteresowana pogłębieniem swoich wiadomości w danym zakresie. Termin oraz miejsce szkolenia ustalone jest przez naszą firmę, a informacja zamieszczona na niniejszej stronie. Zapraszamy  zarówno osoby prywatnie zainteresowane udziałem w szkoleniach, jak również osoby oddelegowane przez zakłady pracy.

Studenci biorący udział w szkoleniach otwartych otrzymują rabat w wysokości 12% ceny szkolenia. Promocja ta nie dotyczy studentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, dla których, ze względu na program partnerski między uczelnią a naszą firmą przygotowana została specjalna oferta cenowa. Więcej informacji

Jakie są korzyści uczestnictwa w szkoleniach

Oprócz zdobycia nowych umiejętności i pogłębienia swojej wiedzy, wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa. Już jednorazowy udział w szkoleniu zapewnia status stałego klienta, co oznacza pierwszeństwo w otrzymywaniu rabatów ograniczonych liczbą uczestników. Jest to istotne w związku z faktem, że czas promocji jest zazwyczaj ograniczony i o jej uzyskaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy z naszych klientów ma zagwarantowany rabat w ramach terminu, w którym obowiązuje.

Przykład:

W dniach 01.04.2011 – 20.04.2011 ogłaszamy 10% rabat na szkolenie pt. ” Jak założyć własna firmę” dla pierwszych pięciu zgłoszeń. W tej sytuacji nasz stały klient ma zagwarantowany rabat nawet jeśli nie znajdzie się wśród pierwszych dziesięciu zgłaszających się osób. Wystarczy, że zarejestruje się na szkolenie w terminie ważności rabatu czyli między 01.04.2011 a 20.04.2011

RABATY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Rabaty studenckie

Studenci otrzymują 12% rabat (nie dotyczy studentów SAN, patrz Szkolenia dla studentów SAN

Rabaty rekomendacyjne

Zniżki w wysokości 12% standardowej ceny szkolenia / kursu za zarekomendowanie na innych osób. Rabat otrzymuje zarówno rekomendujący, jak i rekomendowany. Warunkiem jest przesłanie droga elektroniczna imienia i nazwiska rekomendowanej osoby (samo zgłoszenie przez telefon nie spełnia tego warunku)

Rabaty dla osób aktywnie poszukujących pracy zarejestrowanych w WUP

Zniżki w wysokości 20% standardowej ceny szkolenia.

Zapraszamy do zapoznania się z HARMONOGRAMEM SZKOLEŃ OTWARTYCH