SZKOLENIA PRAWNICZE

Pracownicy większości instytucji w Polsce w swojej codziennej pracy zmuszeni są do podejmowania wyzwań jakie stawia przed nimi nieustannie zmieniający się porządek prawny. Jednym z wyzwań jest wdrażanie prawa unijnego, co bez fachowej pomocy okazuje się często czasochłonne i nieskuteczne.
Nasza firma współpracuje z ekspertami z różnych dziedzin prawa, co pozwala nam na zaproponowanie szerokiego wachlarza szkoleń w zakresie prawa, które adresujemy przede wszystkim do przedsiębiorstw oraz samorządowych jednostek administracyjnych. Proponowane szkolenia odbywają się w formule zamkniętej dla grup zorganizowanych. Mogą sie odbywać w siedzibie zamawiającego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Postępowanie cywilne dla przedsiębiorców >>

• Prawo pracy, europejskie prawo pracy >>

 Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) >>

• Prawo zamówień publicznych >>

 Ochrona danych osobowych >>

• Najnowsze zmiany w KPA >>

• Postępowanie w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków >>

• Cywilne postępowanie egzekucyjnene >>

• Postępowanie administracyjne wg KPA >>

• Ochrona praw autorskich >>