SZKOLENIARELOKACYJNE

Wychodząc na przeciw zmianom zachodzącym na rynku pracy i zgłaszanemu nam przez jego uczestników zapotrzebowaniu poszerzyliśmy naszą ofertę o szkolenia relokacyjne:

Czas trwania szkolenia oraz dokładny zakres tematyczny dostosowujemy do wieku uczestników, indywidualnych oczekiwań i potrzeb.

Wszystkich zainetersowanych zapraszamy do kontaktu:

tel. 797 498 073  PL

mail: biuro@szkolenia-lodz.com