SZKOLENIA WINDYKACYJNE

Szkolenia adresowane są do osób zawodowo egzekwujących należności oraz nadzorujących w firmie egzekwowanie należności od kontrahentów. Równocześnie program zakłada  wsparcie pracy przedstawicieli handlowych i regionalnych  w skutecznej pracy sprzedażowej,  finalizowanej terminowym wpływem należności.

Celem szkoleń jest podniesienie poziomu umiejętności  efektywnej windykacji oraz ograniczenia trudności w firmie z przepływem środków finansowych. Uczestnicy zajęć wypracowują  w trakcie szkoleń standardy prowadzenia skutecznych rozmów dotyczących egzekwowania zaległych należności oraz techniki prowadzenia rozmów telefonicznych dotyczących spłaty zobowiązań, formułują efektywne  teksty ponagleń i wezwań monitorujące spłaty zobowiązań klientów wobec firmy.

Szkolenia, którymi chcemy Państwa zainteresować są oparte nie tylko na merytorycznej wiedzy naszych prowadzących z zakresu prawa. W przeważającym stopniu opierają się na praktycznych umiejętnościach przeprowadzania procesu windykacji w taki sposób aby wykorzystać wszelkie możliwe, legalne środki do pozyskania największej ilości informacji, które z kolei pozwolą na skuteczną windykację.

Oferujemy szkolenia z zakresu:

zapobieganie konieczności windykacji w firmie;
windykacji należności,
aspekty prawne w windykacji, w tym tzw. trudnej windykacji

• Jak zapewnić terminowe wpływy należności od kontrahentów>>

• Aspekty prawa cywilnego i handlowego w windykacji >>

• Windykacja sądowa >>

• Postępowanie egzekucyjne>>

Zapraszamy do kontaktu

Uwaga

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań klienta.