Szkolenia zamknięte

 Czym są szkolenia zamknięte i do kogo są adresowane  Szkolenia zamknięte:

  Większość naszych szkoleń realizujemy w formule zamkniętej, co oznacza, że adresujemy je do klientów instytucjonalnych, a szkolenia odbywają się na terenie firm zlecających nam przeprowadzenie szkolenia. Na charakter   szkoleń tego typu wskazuje termin „szkolenie zamknięte”. Nie istnieje możliwość uczestnictwa w takim szkoleniu osób spoza zorganizowanej przez zleceniodawcę grupy. Klienci nie będący pracownikami danej firmy nie mogą być uczestnikami takiego szkolenia. Program szkolenia dostosowany jest do indywidualnych potrzeb danej grupy i związany ze specyfiką działalności danej gr⇒upy pracowniczej.

Jakie są korzyści z udziału w szkoleniu zamkniętym

Szkolenia w naszej ofercie, jeśli są organizowane dla instytucji, mają charakter zamknięty, gdyż taka formuła cieszy się największym uznaniem naszych klientów. Osoby wywodzące się z tego samego środowiska zawodowego mają większą szansę na lepsze poznanie się i integrację podczas szkolenia oraz skoncentrowanie się na osiąganiu wspólnych celów po jego zakończeniu. Szkolenia zamknięte sprzyjają lepszej pracy zespołowej, wspomagają procesy komunikacji w obrębie danej firmy i przyczyniają się do poprawy relacji międzyludzkich. Program szkoleniowy jest dostosowywany do potrzeb grupy szkolonej i uzależniony od profilu działalności,  rodzaju wykonywanej pracy, rodzaju zajmowanego stanowiska, etc.

Jaki jest charakter naszych szkoleń

Szkolenia prowadzimy w sposób dostosowany do oczekiwań i potrzeb klienta. Szczególny nacisk kładziemy na umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Z tego powodu większość szkoleń ma charakter warsztatowy oraz interaktywny, pozwalający na czynny udział uczestników. Programy szkoleń opracowane są indywidualnie, po dokonaniu wcześniejszej analizy potrzeb szkoleniowych. Pod koniec każdego szkolenia dokonywana jest jego ewaluacja. Zależy nam na nieustannym doskonaleniu warsztatu, dlatego od uczestników szkoleń oczekujemy informacji zwrotnej. Mile widziane są wszelkie sugestie dotyczące modyfikacji sposobu prowadzenia szkoleń lub pomysły dotyczące innych rozwiązań niż proponowane przez nas.Stale poszerzamy zakres naszej oferty, jednocześnie dbając o zachowanie wysokiej jakości. Jest to możliwe dzięki współpracy z wykwalifikowaną kadrą trenerską. Nasi klienci przed szkoleniem otrzymują informacje dotyczące trenera. Delegowanie poszczególnych trenerów do poszczególnych zleceń uzależnione jest od dyspozycyjności danego trenera w planowanym terminie szkolenia. Pod zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty.

Cena szkoleń zamkniętych

Cena jest każdorazowo ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju szkolenia, czasu trwania, złożoności merytorycznej.W cenę wliczony jest koszt:

– przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych
– opracowania materiałów szkoleniowych
– dojazdu trenera (woj. łódzkie i miasto Warszawa)
– przeprowadzenia szkolenia
– ewaluacji szkolenia
– wystawienia imiennych certyfikatów
– opracowania raportu po szkoleniu
Metodyka naszych szkoleń

Wszystkie szkolenia opracowane są w sposób służący promowaniu współpracy uczestników raczej niż rywalizacji między nimi. Formuła każdego szkolenia dostosowana jest do potrzeb osób szkolonych. Większość szkoleń ma charakter interaktywnego warsztatu wspartego prezentacją lub mini-wykładem.

Oto najważniejsze aspekty pracy z grupą szkoleniową:

INTEGRACJA I KOMUNIKACJA
W czasie pracy zespołowej przeprowadzamy serię ćwiczeń i aktywności, których celem jest lepsze wzajemne poznanie się członków zespołu i nabranie wzajemnego zaufania. Są to najczęściej ćwiczenia wykonywane w parach lub małych grupach, a wnioski służą przekazaniu najważniejszych zasad związanych z komunikowaniem się i poprawą relacji międzyludzkich.

SYMULACJE
Podczas niektórych szkoleń, proponujemy uczestnikom udział w ćwiczeniach sprawdzających umiejętności podejmowania decyzji. Dzięki nim osoby szkolone zdobywają możliwość przećwiczenia zachowań wobec określonych scenariuszem sytuacji.

FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
Dzięki tej metodzie uczestnicy kursu zyskują możliwość zweryfikowania i pogłębienia dotychczas zdobytych umiejętności poprzez uzyskanie informacji zwrotnej od pozostałych członków grupy. Istotą tych ćwiczeń jest powiązanie szkolonych umiejętności z dotychczasowymi doświadczeniami i wyciąganiem wniosków na przyszłość.

EWALUACJA
Uczestnicy szkolenia w jego końcowej fazie wypełniają ankietę , mającą dostarczyć informacji w jakim stopniu szkolenie spełniło ich oczekiwania oraz dającą możliwość dokonania propozycji zmian. Odbywa się również dyskusja, podczas której słuchacze dzielą się swoimi opiniami na temat szkolenia. Materiał ten jest cenną informacją zwrotną i pomaga doskonalić sposób zaspokajania oczekiwań klienta w trakcie dalszych szkoleń.

Rabaty dla klientów instytucjonalnych

Szkolenia zamknięte

Oferta pakietowa

Opcja pakietowa ważna jest na okres 1 roku od momentu podpisania umowy. Warunkiem korzystania z niej jest zawarcie z firmą SZKOLENIA ŁÓDŹ umowy na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników w ilości nie mniejszej niż 20 dni szkoleniowych w ciągu roku. W przypadku skorzystania z więcej niż jednego szkolenia. istnieje możliwość indywidualnej negocjacji cen. Szczególnie korzystnym połączeniem jest wykupienie któregokolwiek szkolenia profesjonalnego wraz z kursem języka angielskiego. W takich przypadkach ceny ustalane są w zależności od rodzaju szkolenia, długości trwania itp. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Szkolenia i kursy otwarte

W przypadku oddelegowania na dane szkolenie otwarte większej liczby pracowników niż 3 (trzech) udzielamy rabat w wysokości 20% od ceny standardowej za szkolenie

    SZKOLENIA HR
 • Rekrutacja i selekcja >>>
 • Rozmowy oceniające >>>
 • Rola HR w generowaniu wartości firmy >>>
 • HR jako partner w zarządzaniu >>>
 SZKOLENIA MENEDŻERSKIE
 •  Budowanie zespołu >>>
 •  Zarządzanie projektem >>>
 •  Skuteczne zarządzanie potencjałem zespołu >>>
 •  Etykieta w biznesie – studium dobrych manier i wizerunku >>>
 •  Zarządzanie czasem >>>
 •  Zarządzanie zmianą >>>
 •  Zarządzanie konfliktem w zespole >>>
 •  Motywowanie zespołu >>>
 •  Menedżer doskonały – studium przywództwa >>>
  SZKOLENIA DLA HANDLOWCÓW I SPRZEDAWCÓW
 •  Pozyskiwanie klienta >>>
 •  Sprzedaż bezpośrednia >>>
 •  Techniki sprzedaży >>>
 •  Telemarketing >>>
 •  Obsługa klienta >>>
 •  Sztuka negocjacji w procesach handlowych >>>
 •  Podstawy prowadzenia prezentacji handlowych >>>
 •  Zarabiamy na smartfonie i tablecie, czyli jak poruszać się w  obszarze nowych technologii i social media >>>
 •  Rosjanin jako partner biznesowy >>>
 •  Obsługa kasy fiskalnej >>>
  SZKOLENIA UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH
 •  Komunikacja Public Relations >>>
 •  Wystąpienia publiczne >>>
 •  Sztuka perswazji >>>
 •  Emisja głosu i mowa ciała >>>
 •  Socjotechniki- jak się chronić przed manipulacją >>>
 •  Techniki redukcji stresu >>>
 •  Podstawy komunikacji interpersonalnej >>>
 •  Zarządzanie sobą w czasie >>>
 •  Język ciała kluczem skutecznej komunikacji >>>

  SZKOLENIA W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 •  Jak napisać biznes plan >>>
 •  Jak założyć własna działalność >>>
  SZKOLENIA PRAWNICZE
 •  Postępowanie cywilne dla przedsiębiorców >>>
 •  Prawo pracy, europejskie prawo pracy >>>
 •  Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) >>>
 •  Prawo zamówień publicznych >>>
 •  Ochrona danych osobowych >>>
 •  Najnowsze zmiany w KPA >>>
 •  Postępowanie w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków >>>
 •  Cywilne postępowanie administracyjne >>>
 •  Postępowanie administracyjne wg KPA >>>
 • Ochrona praw autorskich >>>
  SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH
 •  Organizacja czasu pracy biura – zarządzanie czasem w pracy  biurowej >>>
 •  Etykieta w pracy biurowej >>>
 •  Obsługa klienta w biurze >>>
 •  Profesjonalna Asystentka/sekretarka >>>
 •  Profesjonalny pracownik biurowy-kompedium wiedzy w  pigułce >>>
 •  Praktyczne wykorzystanie pakietu MS Office – Excel w biurze >>>
 •  Rosjanin jako partner biznesowy >>>
  SZKOLENIA Z OCHRONY INFORMACJI
 •  Bezpieczne spotkania biznesowe >>>
 •  Przestępstwo przeciw organizacji >>>
 •  Komunikacja  w sytuacji kryzysowej >>>
 •  Szpiegostwo gospodarcze a ochrona informacji >>>
 •  Socjotechnika jako narzędzie wywiadowcze >>>
 •  Ochrona danych osobowych >>>
  SZKOLENIA WINDYKACYJNE
 •  Jak zapewnić terminowe wpływy należności od kontrahentów? >>>
 •  Aspekty prawa cywilnego i handlowego w windykacji >>>
 •  Windykacja sądowa >>>
 •  Postępowanie egzekucyjne >>>
  SZKOLENIA PPOŻ
  SZKOLENIA BHP 
 •  szkolenie dla pracodawców i kadry kierowniczej >>>
 •  szkolenie dla pracowników na stanowiskach robotniczych >>>
 •  szkolenie dla pracowników administracyjnych i inżynieryjno-  technicznych >>>
  SZKOLENIE PIERWSZA POMOC 
  SZKOLENIA INTEGRACYJNE
  SZKOLENIA Z WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH
 •  Wystąpienia publiczne >>>
  SZKOLENIA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 •  Kodeks Postępowania Administracyjnego >>>
 •  Etykieta w pracy biurowej >>>
 •  Etyka w służbie cywilnej >>>
 •  Ochrona danych osobowych >>>
 •  Profesjonalna asystentka/sekretarka >>>
 •  Windykacja sądowa >>>
 •  Obsługa klienta w biurze >>>
 •  Techniki redukcji stresu >>>
 •  Organizacja czasu pracy a zarządzanie czasem >>>
 •  Szpiegostwo gospodarcze a ochrona informacji >>>
 •  Prawo zamówień  publicznych >>>
 •  Budowa pozytywnego wizerunku instytucji publicznej >>>
 •  Praktyczne wykorzystanie pakietu MS OFFICE – Excel w pracy  biurowej >>>
 •  Obsługa kasy fiskalnej >>>
 •  Zarządzanie potencjałem zespołu >>>
 •  Zarządzanie projektem
 •  Zarządzanie czasem dla menedżerów >>>
 •  Menedżer doskonały- studium przywództwa >>>
SZKOLENIA NA ŻYCZENIE 
KURSY JĘZYKOWE 
MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY JĘZYKOWE