Data: 19.02.2020

Liczba godzin: 8

Lokalizacja: Łódź

1 ) Konstrukcja i założenia biznesplanu
2) Plan organizacyjny i logistyczny
3) Plan finansowy i marketingowy
4) Źródła finansowania działalności gospodarczej
5) Pozyskiwanie klientów
6) Współpraca z kontrahentami
7) Rola internetowych wyszukiwarek i baz danych
8) Typowe błędy biznesplanu
Trener prowadzący: Krzysztof Bryfczyński