Data: 22.01-23.01.2020

Liczba godzin: 8

Lokalizacja: Łódź

Szkolenie adresowane jest do pracowników wszystkich szczebli, ze szczególnym uwzględnieniem pracujących w stresie, przepracowanych, przemęczonych, oraz cierpiących na bezsenność. Zapraszamy osoby reprezentujące wszystkie branże, niezależnie od stażu pracy, sprawowanej funkcji czy szczebla hierarchii zawodowej.

Trener prowadzący: Zbigniew Kocik