SZKOLENIE „POSTĘPOWANIE CYWILNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”

SZKOLENIE „POSTĘPOWANIE CYWILNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników przedsiębiorstw i samorządowych jednostek administracyjnych, realizowane w formule zamkniętej w wersji 1-dniowej lub 2-dniowej w zależności od potrzeb zamawiającego. Szkolenia może się odbywać na terenie siedziby zamawiającego.
CELE SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi postępowania cywilnego
W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ
  • Jak sam w prostych sprawach występować w sądzie?

Najważniejsze zagadnienia szkolenia

  • Postępowanie rozpoznawcze ze szczególnym naciskiem na postępowania w I instancji.
  • Podstawowe pojęcia jak właściwość sądowa, zdolność sądowa, procesowa czy współuczestnictwo.
  • Wszczęcie postępowania, obrona pozwanego, rozprawa oraz postępowania odrębne (w sprawach gospodarczych, nakazowe i upominawcze, uproszczone, w sprawach pracy).
  • Orzecznictwo sądowe np. wyrok zaoczny, nakaz zapłaty, postanowienia, oraz wykonalność i skuteczność orzeczeń.
  • Środki zaskarżenia, a więc apelacje, zażalenie, skarga na czynności referendarza sądowego oraz wznowienie postępowania.
  • Postępowanie egzekucyjne (organy egzekucyjne, tytuły egzekucyjne i klauzule wykonalności).
  • Powództwa przeciwegzekucyjne oraz egzekucja ze świadczeń pieniężnych.

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.

Zapraszamy do kontaktu