SZKOLENIE „PRAWO PRACY – EUROPEJSKIE PRAWO PRACY”

SZKOLENIE „PRAWO PRACY – EUROPEJSKIE PRAWO PRACY”
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników i pracodawców niezależnie od branży gdyż zagadnienia z tematyki kursu powszechnie dotykają wszystkich, którzy pracują lub dają pracę.
CELE SZKOLENIA
 Ustawodawca nakłada na strony szereg obowiązków od momentu rekrutacji, poprzez realizację stosunku pracy, aż po rozwiązanie stosunku pracy. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej praw i obowiązków obu stron w tym zakresie.

W TRAKCIE  SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ
 • Prawa pracy pod kątem wiążącej interpretacji sądowej, doktrynalnej i administracyjnej.

Najważniejsze zagadnienia szkolenia

 • Prawa i obowiązki pracowników.
 • Urlopy pracownicze.
 • Systemy czasu pracy.
 • Ochrona danych osobowych.
 • Rozliczanie pracowników z powierzonego mienia.
 • Zastępowanie stosunku pracy umowami cywilnoprawnymi.
 • Ochrona pracowników przed wykorzystaniem.
 • Nadużycia praw i obowiązków pracowniczych.
 • Swoboda przemieszczania się i podejmowania pracy.
 • Prawa jakie przysługują pracownikom.
 • Dyskryminacja pracowników pochodzących z innych krajów – jak się chronić i co robić gdy taka dyskryminacja występuje.
 • Prawo do pomocy medycznej i innych świadczeń, stałego pobytu, rodzinie.

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.

Zapraszamy do kontaktu