TECHNIKI EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I ZDAWANIA EGZAMINÓW

TECHNIKI EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I ZDAWANIA EGZAMINÓW
Szkolenie przeznaczone jest dla studentów, uczniów oraz wszystkich osób zdobywających nową wiedzę i pragnących nauczyć się zdobywać ją skuteczniej i sprawniej.
CELE SZKOLENIA
 • Określenie własnych trudności w uczeniu .
 • Wzmocnienie właściwej postawy do nauki ( świadomość potencjału + motywacja)
 • Wypracowanie umiejętności organizowania i planowania własnej nauki w sposób celowy .
 • Włączenie integracji sensorycznej w proces uczenia się i zapamiętywania.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności przyswajania wiedzy i zdawania egzaminów.
W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ
 • Sztuki koncentracji uwagi i ćwiczenia pamięci.
 • Planowania i organizowania własnej nauki – konstruowania projektu z wykorzystaniem zarządzania czasem i określania priorytetów.
 • Szybkiego czytania, notowania i powtarzania.
 • Wizualizacji i modelowania – zastosowania NLP w uczeniu się.
 • Sporządzania mapy umysłu.
 • Innych mnemotechnik.

Zapraszamy do kontaktu

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.