ZARZĄDZANIE CZASEM DLA MENEDŻERÓW

ZARZĄDZANIE CZASEM DLA MENEDŻERÓW

Szkolenie adresowane jest do wszystkich pragnących nauczyć się efektywnie wykorzystywać czas pracy. Dostarcza wiedzy w zakresie skutecznej organizacji pracy własnej oraz pracowników, pozwala zrozumieć oraz zweryfikować własny styl zarządzania czasem.

Najlepsze efekty osiągane są gdy w szkoleniu uczestniczą pracownicy tego samego przedsiębiorstwa gdyż pomaga to prowadzącemu na maksymalną indywidualizację przekazywanych treści i dopasowanie ćwiczeń praktycznych do kontekstu danej grupy pracowniczej.

CELE SZKOLENIA
  • Zapoznanie uczestników się z wszelkimi potencjalnymi utrudnieniami w organizowaniu pracy własnej oraz podwładnych a także ze sposobami ich przezwyciężania.
  • Przekazanie praktycznych umiejętności skutecznej organizacji pracy w mikro oraz makro skali.
  • Uświadomienie potrzeby pracy zespołowej w celu realizowania celów indywidualnych i grupowych.
  • Wykształcenie umiejętności redukowania nadmiernego przeciążenia obowiązkami w kontekście pracy indywidualnej oraz zespołowej oraz skutecznego radzenia sobie z natłokiem informacji.
W TRAKCIE SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ
  • Właściwego planowania i realizowania poszczególnych zadań, tak aby uniknąć przeciążenia pracą a jednocześnie zmaksymalizować skuteczność działań.
  • Zarządzania zespołem w czasie.
  • Zarządzania sobą w czasie.

Dołącz do nas. Czekamy.

Powyższy program jest tylko propozycją. Tematyka szkolenia może zostać dowolnie zmodyfikowana z uwzględnieniem Twoich potrzeb i oczekiwań.

Zapraszamy do kontaktu